Start tidlig og bruk god tid

Det verste du kan gjøre når leiekontrakten din tikker mot slutten, er å vente til rett før utløpet av kontrakten før du starter eiendomssøket. Da risikerer du å stå uten alternativer hvis forhandlingene med gårdeier om forlengelse av kontrakten ikke går i orden, og du kan få en svært dårlig deal.

Bruk god tid, ha flere alternativer og vær bevisst på hva du er ute etter. Det er lite som er verre enn at du i all hast inngår en leieavtale i et lokale som ikke passer til feil betingelser, bare fordi du startet for sent.

Be om hjelp

Når du har gjennomført en behovsanalyse og vet hvor arealeffektive lokaler du vil ha, bør du be om hjelp. Noen får hjelp av profesjonelle rådgivere og betaler for det, enten direkte eller ved kostnaden blir lagt til husleien over leieperioden.

Du kan også høre om megler eller gårdeier du er i kontakt med har andre alternativer dersom du ser at det første aktuelle objektet ikke passer helt. Mange store gårdeiere og meglere har flere titalls objekter, så det kan være at de har noe til enhver smak.

Leiekontrakten

Pass på så du ikke går i en av de mange fallgruvene når du undertegner leiekontrakten. Det kan være kostbart hvis man ikke avklarer viktige forhold i leiekontrakten. En grundig kontrakt vil sikre at du slipper mye av det som gårdeier og leietaker krangler om.

Fleksibilitet er viktig for mange leietakere, og det kan være lurt å forsøke å få adgang til å fremleie lokalene dersom man ender opp med for stort leieareal (f. eks. etter å ha kuttet bemanningen). Forsøk også å få opsjon på et større areal, dersom det er sannsynlig at din bedrift trenger større areal i tiden fremover. Ofte kan det være ”vinn vinn”-situasjon for både gårdeier og leietaker dersom man kan flytte til et større areal i bygget (eller andre bygg i nærheten) etter at man har vokst kraftig. En god og profesjonell gårdeier vil gjerne gjøre det de kan for å tilfredsstille leietaker, særlig når leietakeren trenger større areal.

Miljø blir stadig viktigere, og bedrifter kan undertegne grønne leiekontrakter, slik at det foretas investeringer som reduserer energibruk og forbedrer miljøet.

Noen ganger kan du ha behov for å inngå korte leiekontrakter, da er det ofte forhold som må vektlegges enn ved standard leiekontrakter.

Alle leietakere må betale felleskostnader i tillegg til husleien. Disse kostnadene varierer ofte fra mellom 250 kroner til 400 kroner per kvadratmeter.

Flyttingen

Det er mye å passe på når man skal flytte til nye lokaler. Ta en titt på NæringsEiendoms flyttetips, lag en flytteplan og bruk denne sjekklisten ved flytting. Det kan også være lurt å dokumentere flytteprosessen

Under leieforholdet

Etter at man har undertegnet leiekontrakten og flyttet er det ikke bare å la det skure og gå gjennom leieforholdet før man enten reforhandler eller flytter igjen. Det er viktig å være oppmerksom på leietakers vedlikeholdsplikt. Mange gårdeiere og leietakere har kranglet og endt opp i retten etter at man har vært uenige om dette når lokalene blir levert tilbake. Pass på å unngå feilene ved tilbakelevering, da det kan gi betydelige kostnader etter tilbakeleveringen.

Vi anbefaler at leietaker og gårdeier setter seg ned sammen og lager en vedlikeholdsplan, slik at man ikke får problemer underveis eller mot slutten av leieforholdet.

Pass på så du unngår de kostbare feilene leietaker gjør.

Flesteparten av kontorbyggene har parkeringsplasser til leie for leietakerne. Men det er store variasjoner i leieprisene for parkering.