Valg av møbler er mye mer enn å kjøpe noen kule designmøbler eller noe billig ræl.

Når en bedrift starter opp en flytteprosess, er noe av det viktigste som kan gjøres å foreta en vurdering av hvordan man ønsker at de ansatte skal jobbe. Mange velger å åpne opp lokalene og dermed gå fra cellekontor til åpne landskap, blant annet for å få til mer samarbeid og samhandling. I tillegg til at åpne landskap bidrar til mer informasjonsdeling og kreativitet, er de åpne lokalene også mer arealeffektive enn cellekontorer.

Her er sjekklisten du bør gå gjennom før du kjøper møbler i åpne landskap:

  • Finn ut hvor avdelingene skal sitte i forhold til hverandre
  • Identifiser hvilke ansatte/stillinger som bør påvirke hverandre og sitte ved siden av hverandre
  • Avklar hvilke typer arbeidsstasjoner de ansatte bør ha for å kunne dra fordel av hverandre (øyer på fire og fire arbeidsplasser, to og to arbeidsplasser etc)
  • Finn ut om det er ergonomiske behov for heve- og senkebord. Bruk en rådgiver som vurderer de ansattes individuelle behov
  • Identifiser om de ansatte trenger støydempende skillevegger
  • Finn ut hvor det er optimalt med stillerom, møterom og sosiale møteplasser
  • Bruk minst ett stillerom per ti arbeidsplasser
  • Sett et mål for arealeffektiviteten (er fullt mulig å bruke 20 kvadratmeter per ansatt inkludert fellesarealene) og innred lokalene med basis i disse målene. Dersom spesielle hensyn krever lavere arealeffektivitet, så innretter man seg etter det

Det er verdt å merke seg at det ikke passer med åpne lokaler for alle bedrifter. I enkelte yrker er man avhengig av at ansatte arbeider i ro og fred alene på et cellekontor. I tillegg kan det være svært skadelig om man plasserer ansatte som har negativ påvirkning på hverandre i nærheten av hverandre. Uro, latskap og dårlige holdninger kan smitte lett dersom de «rette menneskene» får anledning til å påvirke hverandre.