Når du endelig har funnet passende lokaler og skrevet under på leiekontrakten, er det lett å tenke at man endelig er i mål. Men det kan fort dukke opp uenigheter med gårdeier underveis i leieforholdet. Pass på så disse mulige konfliktene er regulert i leiekontrakten:

  • Adgang til fremleie
  • Tilbakelevering av lokaler (lokalenes tilstand)
  • Vedlikehold av lokalene (leietakers vedlikeholdsplikt)
  • Leienivå ved fornyelse/forlengelse av leiekontrakten
  • Hva skal være med i felleskostnadene?
  • Endringer av lokalene (Hvem kan endre? Hva kan endres?)
  • Momstap som følge av at fremleier ikke er registrert i merverdiavgiftsmanntallet
  • Hva som skal leveres i et nybygg eller et rehabilitert bygg
  • Leieavslag ved mangler eller forsinkelse