Leietakernes kostnader ved å leie lokaler kan deles i tre: Husleie, andel av felleskostnaderog direkte driftskostnader.

Ifølge OPAK består direkte driftskostnader av energi (til lys, kopimaskin, pc, minikjøkken osv), renhold (avhenger av frekvens) og leietakers vedlikeholdsplikt i henhold til leiekontrakten. Disse kostnadene utgjør mellom 175 og 330 kroner per kvadratmeter.

Anslått kostnadsfordeling på direkte driftskostnader per år:

  • Energi: 40-106 kroner per kvadratmeter
  • Renhold: 72-162 kroner per kvadratmeter
  • Vedlikeholdsplikt: 60-122 kroner per kvadratmeter