Bedrifter som ikke vedlikeholder lokalene sine risikerer å betale store beløp til gårdeier etter at de har avsluttet leieforholdet.

Dersom leietaker gjør en for dårlig jobb med vedlikeholdet av lokalene, kan han bli tvunget til å betale gårdeier for utbedringene. Ifølge Basales siste halvårlige rapport, Basalerapporten, er erfaringer at snittkostnaden ved beregning av manglende vedlikehold vanligvis ligger i størrelsesorden fra 20 til 70 kroner per kvadratmeter i året. Dersom vedlikeholdet har vært godt, kan leietaker slippe unna med ned mot 5 til 15 kroner per kvadratmeter per år.

For en leietaker med et areal på 3000 kvadratmeter kan kostnadene dermed komme opp i flere hundre tusen kroner dersom det er gjort en slett innsats med vedlikeholdet.

Det oppstår ofte en forhandlingssituasjon mellom gårdeier og leietaker om vedlikeholdsettersleper når leietaker flytter ut. Dersom leietaker har gode vedlikeholdsrapporter, vil deres forhandlingssituasjon stå sterkere enn hvis man ikke har dokumentert vedlikeholdet.

Leietaker bør få utarbeidet en rapport før innflytting som beskriver lokalenes tilstand, gjerne med bilder som dokumenterer situasjonen.