Det er blitt stadig mer vanlig for store og mellomstore bedrifter å hente inn profesjonell hjelp når de skal flytte til nye lokaler. Såkalte søkemeglere kan hyres inn når det nærmer seg utløpet av leiekontrakten, og de er med på hele søkeprosessen, fra definering av behov, via identifisering av lokalene til bidrag til den praktiske gjennomføringen av flyttingen (se flyttetips her).

Det er hovedsakelig to typer rådgivere som driver med eiendomssøk. Man har rendyrkede rådgiverselskaper som ikke driver med næringsmegling. Og man har rådgivere som er en del av et større eller mindre næringsmeglerfirma. Felles for begge typer, er at de skal gi uhildede råd til beste for leietakeren. Søkemegling faller inn under Lov om Eiendomsmegling, og tjenesten kan kun tilbys av selskaper som har bevilling til å drive eiendomsmegling.

Bruk av rådgivere i søkeprosessen har en kostnad, som leietaker må betale. En normal betaling er 15 prosent av ett års husleie. Betalingen skjer enten «up front» direkte til rådgiver fra leietakeren, eller så låner leietaker penger til betalingen fra gårdeier, og betaler tilbake gjennom leieperioden i form av høyere husleie. Det er i all hovedsak ingen forskjell på kostnadene for leietaker om man betaler direkte til søkemegler selv eller om man låner penger fra gårdeier for å betale honoraret over flere år.