Fleksibilitet er noe av det viktigste en leietaker bør se etter når han skal tegne leiekontrakt.

Er det en ting som er sikkert, så er det at din bedrift vil være annerledes om fem år. Det vil enten være flere eller færre ansatte som jobber der i forhold til i dag. Arbeidsformen vil foregå på en annen måte og behovet for teknologi vil sannsynligvis være et annet enn i dag. Det blir derfor svært viktig at man som leietaker sikrer seg fleksibilitet når man underskriver leiekontrakten.

Noe av det som er mest vanlig å få med i leiekontrakten, er en adgang til å fremleielokalene dersom man skulle leie et areal som er større enn man har bruk for. Dersom din bedrift har lagt opp til vekst, og tatt høyde for det i arealene som leies, er det en økonomisk katastrofe hvis det viser seg at man må nedbemanne. Det er ille nok at en nedbemanning koster penger og skjer som følge av at det går dårlig. På toppen av dette skal bedriften betale husleie og felleskostnader for store arealer som ikke brukes. Ved fremleie av overskuddsareal, vil man kunne spare store beløp i både leie- og felleskostnader.

Man bør også sikre seg muligheten til å leie større arealer i en periode. Ved å få en opsjon på et større areal, slipper man at de ansatte sitter trangere og trangere etter hvert som bedriften vokser.

Sørg for at leiekontrakten gir adgang til å gjøre noe med lokalene, for eksempel i form av at innredningen kan tilpasses nye arbeidsformer.

Dersom lokasjonen er god, kan det være smart å få en opsjon på forlengelse av leiekontrakten.