Når gjelder leieavtalen og når gjelder husleieloven?