Glem leiepriser. Det du egentlig vil vite når du skal leie lokaler, er kostnadene per ansatt i lokalene. Da må man se på leieprisene i forhold til arealeffektiviteten som man oppnår i lokalene. I enkelte tilfeller kan det faktisk være lavere kostnader å leie arealeffektive lokaler til 2500 kroner per kvadratmeter enn lite effektive lokaler som har en leiepris på 2000 kroner meteren.

Nøkkelen til å holde bokostnadene per ansatt lave, er å ikke bruke mer areal enn nødvendig. I bedrifter hvor det ikke er spesielle behov for cellekontorer, er det fullt mulig å ha et arealforbruk på rundt 20 kvadratmeter per ansatt.

Hva er driftskostnadene ved å leie lokaler?

Svar: Leiepris, felleskostnader og direkte driftskostnader ved lokaler. Møbler, datautstyr og inventar holdes utenfor disse beregningene.

Forutsetninger:

20 kvadratmeter per ansatt
Leiepris: 1650 kroner per kvadratmeter
Leietakers felleskostnader og direkte driftskostnader: Anslag fra OPAKs referanseportefølje

Vi anslår felleskostnader til 300 kroner per kvadratmeter, mens leietakers direkte driftskostnader er 250 kroner meteren. Anslagene er et gjennomsnitt av OPAKs referanseportefølje.

Bokostnader per ansatt:

20 kvadratmeter * 2200 (1650 kroner i leiepris + 300 kroner i felleskostnader + 250 kroner i direkte driftskostnader)
= 44 000 kroner per ansatt

Dersom man sitter mindre effektivt, blir kostnaden høyere. Ved et arealforbruk på 30 kvadratmeter per ansatt, stiger bokostnadene per ansatt til 66 000 kroner!

Test ut vår kostnadskalkulator for å finne ut hva dine bokostnader per ansatt blir.