Her er tabbene som leietakerne gjør før de skal levere tilbake lokalene.

Leietaker plikter å levere tilbake lokalene i tilnærmet samme tilstand som ved innflytting. Gårdeier tar hensyn til «alminnelig slitasje og elde», men det er ofte at leietakerne ender opp med en stor regning for manglende vedlikehold.

Ifølge eiendomsforvalteren Basales halvårlige rapport, Basalerapporten, er disse forholdene gjengangere i saker om manglende vedlikehold:

  • Slitt gulvbelegg, parkett eller dørterskler (mye av slitasjen er under kontorstoler eller i andre trafikkerte arealer)
  • Hull eller malingsskader på vegger (leietakere henger opp hyller eller bilder)
  • Endringer i lokalene som verken gjør lokalene mer effektive eller hever lokalenes stand (kostnadene kommer ved å tilbakeføre lokalene til sin opprinnelige stand)