En leiekontrakt er en juridisk bindende avtale mellom leietaker og utleier som regulerer leiepris, lengde på leieavtalen, de ulike partenes plikter og rettigheter og andre forhold som er relevante for leietaker og utleier. Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom, Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for næringsmeglere har utarbeidet en standard leiekontrakt som er blitt mer og mer vanlig å ta i bruk. Gyldendal Rettsdata har også en versjon av en leiekontrakt som brukes hos mange mindre gårdeiere og forvaltere.

En leiekontrakt kan også ha en klausul som gir mulighet for leietaker å fortsette leieforholdet i x antall år etter at den opprinnelige avtalen går ut. Det skilles mellom opsjon på «forlengelse til like vilkår» (samme husleie og samme leievilkår i forlengelsesperioden), «forlengelse til markedsleie, for øvrig på like vilkår» (husleien markedsjusteres, mens resten av kontrakten er som før) og «forlengelse til markedsvilkår» (alle vilkår i husleiekontrakten justeres).

Her er noen artikler som tar for seg problematikken ved forlengelse/fornyelse:
Fornyelse av leieavtale kan koste dyrt http://www.nenyheter.no/38240
Krangler om uklare begreper http://www.nenyheter.no/26765

I leiekontrakten bør du også sørge for at du får rett til å fremleie lokalene dersom bedriften etter hvert skulle ende opp med større lokaler enn man har behov for.

Pass på fallgruvene i leiekontrakten, slik at du ikke får uheldige konflikter med gårdeier eller drar på deg store merkostnader fordi du ikke har vært bevisst på krav og rettigheter.

Nå har det også kommet grønne leiekontrakter, som kan bidra til redusert energibruk i byggene.