I forbindelse med tilbakelevering av lokalene og leietakers vedlikeholdsplikt kan det være smart at leietaker i samråd med gårdeier utvikler en vedlikeholdsplan for lokalene.

Vedlikeholdsplanen skal sikre at vedlikeholdet er tilfredsstillende og hindrer at det dukker opp erstatningskrav når lokalene leveres tilbake til gårdeier. Det viser seg at det i mange tilfeller blir strid mellom utleier og leietaker om vedlikeholdet er tilstrekkelig, og en vedlikeholdsplan kan hindre at leietakere kommer i en vanskelig og kostbar situasjon ved utløpet av leiekontrakten. Det er eksempler på leietakere som har måttet betale millionbeløp i erstatning som følge av manglende vedlikehold

Vedlikeholdsplanen bør inneholde:

  • Definisjon på hva som inngår i vedlikeholdsplikten
  • Et tak på hva vedlikeholdet skal koste
  • Budsjett
  • Tidsplan for det forebyggende vedlikeholdet
  • Plan for dokumentasjon av alt vedlikehold