Ifølge leiekontrakten (standard leiekontrakt, som mange utleiere bruker) plikter leietaker å stå for det innvendige vedlikeholdet av lokalene.

Tilbakelevering av lokalene skal skje i det aller vesentligste i samme tilstand som da man flyttet inn, men det kan tas høyde for «alminnelig slit og elde». Dersom man ikke leverer i god nok stand, ender man ofte med en konflikt ved tilbakeleveringen, hvor gårdeier krever at leietaker betaler for utbedringene som må til før en ny leietaker er på plass. Dette kan bli både tidkrevende og dyrt. Det er derfor viktig at leietaker

  • Vet hvilken stand lokalene var i ved innflytting (dokumenter gjerne med bilder)
  • Vet hva som forventes av vedlikehold
  • Lager en vedlikeholdsplan
  • Gjennomfører planen

Husk at vedlikeholdsplikten er løpende. Det holder ikke å vente med utbedringer til rett før leiekontrakten utløper. Man må ta reparasjonene straks behovet oppstår. Leietaker plikter også å foreta forebyggende vedlikehold (sliping av gulv osv). Dersom leieobjektet ble overtatt ved eikegulv, vil leietaker måtte betale erstatning hvis man leverer tilbake med laminatgulv (da må utleier kompenseres for verditapet).