Her er de kostbare feilene som leietakerne gjør når de reforhandler leieavtaler eller skal flytte.

Bedrifter med noen titalls ansatte betaler i løpet av en leieperiode mange millioner kroner i husleie og felleskostnader. Da er det viktig at en søkeprosess eller reforhandling av leiekontrakten gjøres grundig, slik at ikke kostnadene blir høyere enn de trenger å være.

  • Kom i gang med forberedelsene så raskt som mulig før leiekontrakten går ut. Dersom leietaker kommer i gang for sent, risikerer man at leietaker ikke har nok alternativer på plass, og man blir prisgitt sin nåværende gårdeiers betingelser.
  • Ikke reforhandle leiekontrakten uten å ha alternativer på hånden. Gårdeier vil merke hvis du ikke har gode ferdigforhandlede leieavtaler som et alternativ og utnytte det.
  • Når leiekontrakten nærmer seg utløpet, bør leietaker foreta en vurdering av hvordan bedriften skal se ut i fremtiden. Hvilke behov for lokaler vil bedriften ha om noen år og hvordan skal de ansatte jobbe?
  • Sørg for å få flere valgmuligheter i leiekontrakten (opsjoner, rett til fremleie osv).