Leietaker plikter å levere tilbake lokalene i tilnærmet samme tilstand som ved innflytting (tar hensyn til «alminnelig slit og elde»). Dersom leietakers vedlikeholdsplikt ikke tas alvorlig, risikerer leietaker å måtte ut med store erstatningsbeløp når de flytter til andre lokaler. Det kan være smart å utarbeide en vedlikeholdsplan for å sikre at lokalene er i god nok stand da de leveres tilbake.

For både leietaker og utleier er det viktig å sørge for at det ved eventuelle uenigheter om tilbakeleveringen foreligger klare bevis for leieobjektets tilstand og hvilke intensjoner avtalepartene har hatt. Den beste måten å løse bevisspørsmålene på er ved å ha gode overtakelsesprotokoller.

Hva må med i en overtakelsesprotokoll?

  • Info om leieobjektets stand (her får man med alt som er relevant, fra info om gulv til varmtvannstanken)
  • Inventarliste (hvis lokalene leies ut med inventar)
  • Informasjon om nøkler (hvor mange leietaker disponerer)
  • Måleravlesninger (strøm, vann, gass osv)
  • Signatur

Man bør ta bilder og dokumentere leieobjektets stand når leietaker flytter inn. Det vil kunne hindre konflikter ved en tilbakelevering etter fem eller ti år, hvor alminnelig slit og elde har virket inn. Hvis man ikke har dokumentert før-situasjonen med bilder, kan det være vanskelig å definere hva som er alminnelig slit og elde.