Fremleie er når leietaker videreleier ut gårdeiers arealer til en tredjepart. Fremleie gjøres ofte når bedrifter blir sittende på større lokaler enn de har bruk for, og fikk særlig under IT-boblen skylden for et skarpt fall i leieprisene. Når en leietaker fremleier lokaler får den både inn husleie for arealene som blir fremleid, samt slipper felleskostnader for de samme arealene.

Enkelte gårdeiere kan ha regulert inn begrensninger for fremleie i leiekontraktene. Det er svært viktig for en leietaker å forhandle frem muligheten for å kunne videreleie lokaler man ikke har bruk for. Kostnadene ved å sitte på altfor stort kontorareal er store. Hvis man for eksempel har 400 kvadratmeter for mye, leieprisen er 1700 kroner per kvadratmeter og felleskostnadene er 250 kroner kvadratmeteren, kan man spare 780 000 kroner i året i den resterende leieperioden dersom man lykkes i å fremleie arealene.

Det er to måter å fremleie lokaler på:

  • Mindre arealer kan man leie ut selv, da sparer man meglerkostnader, men må samtidig foreta alt det praktiske selv. Legg ut en annonse på ne.no for å finne interessenter man kan leie ut til.
  • Bruk en profesjonell megler. Se annonsebannere for meglerne på ne.no for å finne hvilke meglere du skal bruke