Begrepet felleskostnader har ingen egen rettslig definisjon, men brukes i eiendomsbransjen om de månedlige kostnadene i forbindelse med et leieforhold utenom selve leieprisen. Felleskostnader er brukeravhengige og gjelder de av eiendommens driftskostnader som ikke henføres til et bestemt leieforhold eller dekkes av gårdeier (definisjon fra OPAK).

Begrepet dekker blant annet energi i fellesarealer, snøbrøyting, felles renhold, vaktmestertjenester, vakthold, renovasjon, kommunale avgifter, ventilasjon og elektriske installasjoner. Men det er verdt å merke seg at siden det ikke finnes noe entydig rettslig definisjon, kan hva som inngår i felleskostnadene variere fra utleier til utleier.

Ifølge OPAK ligger felleskostnadene for et leieforhold normalt i intervallet mellom 245 og 370 kroner per kvadratmeter.

Dette er som regel med i felleskostnadsbegrepet:

 • Felles energi
 • Snøbrøyting
 • Felles renhold
 • Vaktmester
 • Vakthold
 • Renovasjon
 • Kommunale avgifter
 • Utomhusanlegg
 • Alarm
 • Ventilasjon
 • Sanitær
 • Andre tekniske anlegg
 • Elektriske installasjoner
 • Låssystem
 • Heis
 • Brannvern
 • Skadedyr
 • Diverse vedlikehold
 • Diverse rekvisita
 • Kantine (drift og vedlikehold)

Merk, dette er ingen endelig liste over hva som skal være med i felleskostnader. Det er eksempler på hva som skal være med i felleskostnadene. Det er kostnadens art som er avgjørende for hvor den hører inn under.

Se også: Leietakers direkte driftskostnader og kostnader per ansatt ved å leie.