En bedrift kan sette i gang en prosess med søk etter nye lokaler når det nærmer seg utløpet av leiekontrakten. Da har det gjerne gått flere år siden den forrige leiekontrakten gikk ut, og bedriften kan ha forandret både størrelse og karakter i mellomtiden. Målet med søkeprosessen er først å definere bedriftens behov har når det gjelder lokaler, og deretter identifisere lokalene som er best egnet for å dekke behovene.

Dette må du huske på når du skal søke etter nye lokaler:

  1. Start tidlig. Jo tidligere du begynner arbeidet, jo bedre blir resultatet.
  2. Se etter alternativer, selv om du kanskje ønsker å bli i de nåværende lokalene.
  3. Definer behovet (størrelse, lokalenes art, og hvilke områder som er aktuelle).
  4. Ha flere alternativer.
  5. Søk hjelp hvis du føler deg ukomfortabel med hele prosessen.
  6. Utarbeid et budsjett.
  7. Lag en flytteplan, slik at dere bruker minst mulig tid og kostnader på flytteprosessen.

For større virksomheter som skal bruke et større beløp på leie av lokaler, kan det være aktuelt å søke hjelp hos rådgivere. Uavhengige søkemeglere som DTZ, Realia og Fast Eiendomspartner har spesialisert seg på å gjennomføre slike søkeprosesser. Samtidig tilbyr stadig flere av de tradisjonelle næringsmeglerne også søk som en del av deres produkter.

For å finne objektene, er det enkleste å søke selv på ne.no blant de mange hundre lokalene vi har her. Ellers har magasinet NæringsEiendom annonser for mange av de aller beste leieobjektene i Oslo-området.

Noen ganger kan et eiendomssøk ende opp med at leietaker blir i de nåværende lokalene. Men det behøver ikke bety at en omfattende søkeprosess var unødvendig. Ofte finner man ut at man ønsker å organisere selskapet annerledes (hvordan de ansatte sitter og jobber), og det kan være nødvendig å foreta noen oppussinger i de eksisterende lokalene slik at man får omorganisert til mer effektive lokaler eller en bedre arbeidsflyt.