I vår liste over flyttetips ga vi en oversikt over hva som bør gjøres i flytteprosessen og en sjekkliste for leie av de nye lokalene. For at selve flyttingen skal gå så knirkefritt som mulig å ikke spise unødvendig store ressurser, er det viktig å lage en flytteplan.

Flytteplanen bør inneholde:

  • Budsjett over kostnader
  • Tidsbudsjett (hvor mye intern tid kan brukes på selve flyttingen – husk at hver dag med produktivt bortfall for de ansatte koster dyrt)
  • Behandling av intern tidsbruk som en ekstern kostnad
  • Detaljert tidsplan for når de ulike tingene skal gjøres (når tas elektriske installasjoner ned, når flyttes hva fysisk osv)
  • Grupper med klare ansvarsområder for flytteprosjektet (IT-sjef får ansvar for håndtering av serverpark osv)
  • Sikkerhetsrutiner (unngå tyverier når det er uoversiktlig i lokalene)