En bedrift som setter i gang en søkeprosess etter alternative lokaler før leiekontrakten går ut, gjør smart i å utarbeide en skikkelig analyse av behovet. Noen spørsmål som ledelsen bør spørre seg er:

  • Kan vi benytte flyttingen til å organisere virksomheten annerledes?
  • Kan vi bruke mindre plass per ansatt uten at det går ut over produktivitet og trivsel?
  • Kan vi øke informasjonsdeling, idéskaping og kreativitet ved utforming av lokalene?
  • Ønsker vi en beliggenhet som gjør det lettere å rekruttere ansatte?
  • Har image noe å si når vi skal inn i nye lokaler?
  • Trenger vi «noe å vokse i», det vil si bør vi leie større lokaler enn vi har behov for i dag eller få en opsjon på større areal?
  • Hvor er lokaliseringen som minimerer/forenkler summen av de ansattes reisevei?

Etter at man har funnet ut hvilke behov man har, kan man begynne arbeidet med å se etter alternativer. ne.no er et utmerket alternativ for å finne de beste leieobjektene.