Fortsatt utlånsvekst

Fort­satt ut­låns­vekst

DNB fort­set­ter å øke ut­lå­ne­ne til nær­ing­s­eien­dom.

Les mer på NE nyheter
Vil utvide på Skøyen

Vil ut­vi­de på Skøy­en

Sti­an­sen Eien­dom vil ut­vi­de Hoffs­vei­en 30 med fle­re ut­leie­bo­li­ger.

Les mer på NE nyheter
Fornøyd tross nedgang

For­nøyd tross ned­gang

Ky­te Nær­ings­meg­ling måt­te tå­le om­set­nings- og re­sul­tat­fall i fjor.

Les mer på NE nyheter