Vil investere for 700 mill.

Vil in­ves­te­re for 700 mill.

AKA Eien­dom vil in­ves­te­re for 700 mil­lio­ner kro­ner i år.

Les mer på NE nyheter
Advarer mot «Hawaii-marked»

Ad­va­rer mot «Ha­waii-mar­ked»

Per Kum­le kom­mer med fle­re al­vor­li­ge på­stan­der om den nors­ke eien­doms­bran­sjen.

Les mer på NE nyheter
- Politikerne er blitt lurt

- Po­li­ti­ker­ne er blitt lurt

Ba­ard Schu­mann me­ner Oslo-po­li­ti­ker­ne ik­ke bør sto­le på den se­nes­te kom­mune­pla­nen.

Les mer på NE nyheter