Bankene demper transaksjonsmarkedet

Ban­ke­ne dem­per trans­ak­sjons­mar­ke­det

Trans­ak­sjons­vo­lu­met kan bli la­ve­re enn ven­tet i år som føl­ge av mer re­strik­ti­ve ban­ker.

Les mer på NE nyheter
Selmer har flest

Sel­mer har flest

Sel­mer har flest de fles­te ran­ger­te eien­doms­ad­vo­ka­te­ne hos Cham­bers and Part­ners.

Les mer på NE nyheter
Grand-kvartalet under 90 mill.

Grand-kvar­ta­let un­der 90 mill.

Tom­me lo­ka­ler i Grand Café re­du­se­rer leie­inn­tek­te­ne for hjerte­bar­net til Chris­ti­an Ring­nes.

Les mer på NE nyheter