Kjøpte Koksa-tomten

Kjøp­te Kok­sa-tom­ten

Sel­v­aag Bo­lig og Mohn-fa­mi­li­en har kjøpt Kok­sa-om­rå­det og skal in­ves­te­re mil­li­ard­be­løp i nye Forne­bu sen­trum.

Les mer på NE nyheter
Det ble 3,5 prosent

Det ble 3,5 pro­sent

Leie­pris­jus­te­rin­gen for 2017 er nå klar.

Les mer på NE nyheter
Vil bygge ut 40 000 m2

Vil byg­ge ut 40 000 m2

Skans­ka CD Nor­way, Stor-Oslo Eien­dom og Kla­ve­ness Ma­ri­ne har sto­re pla­ner på Skøy­en.

Les mer på NE nyheter