Ingen dialog

In­gen dia­log

Grunn­eier­ne hø­r­er in­gen­ting fra sta­ten om fi­nan­sie­ring av Fornebu­ba­nen.

Les mer på NE nyheter
Får bygge 26 000 m2

Får byg­ge 26 000 m2

OBOS får med seg by­rå­det på en stør­re ut­byg­ging av Lam­bert­se­ter sen­ter sør.

Les mer på NE nyheter
Usikre leietakere

Usik­re leie­ta­ke­re

Fle­re sto­re ut­løp er på gang i leie­mar­ke­det, men leie­ta­ker­ne er usik­re.

Les mer på NE nyheter