Lokaler til leie og salg

Område

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Eiendomstype

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leie/salg

Størrelse

Skriv inn selv
 -   m²
Utsalget har begynt

Ut­sal­get har be­gynt

KLP har solgt den førs­te av fi­re eien­dom­mer i Aberde­en-por­te­føl­jen.

Les mer på NE nyheter
Psykologi taler for CBD

Psy­ko­lo­gi ta­ler for CBD

Psy­ko­lo­gi spil­ler inn ved valg av kon­tor­lo­ka­ler, som ta­ler for presti­sje­om­rå­det.

Les mer på NE nyheter
Vil ikke til Romerike

Vil ik­ke til Ro­me­ri­ke

Be­drif­ter vil ik­ke leg­ge ho­ved­kon­to­ret til Ro­me­ri­ke.

Les mer på NE nyheter