- En rekke unntak

- En rek­ke unn­tak

By­rå­det lo­ver en rek­ke unn­tak fra et bil­fritt sen­trum, samt til­gang til p-an­legg in­nen­for Ring 1.

Les mer på NE nyheter
Resultatfremgang

Re­sul­tat­frem­gang

Union Norsk Nær­ings­meg­ling øk­te bå­de inn­tek­te­ne og re­sul­ta­tet i fjor, som man kun­ne for­ven­te.

Les mer på NE nyheter
Klart fallende ledighet

Klart fal­len­de le­dig­het

Kon­tor­le­dig­he­ten i Oslo og Bærum vil fal­le klart de nær­mes­te to åre­ne.

Les mer på NE nyheter