Når må leietaker ta regningen ved skader? 

Av: Wiersholm