Inngåelse av leiekontrakt kan utløse forkjøpsrett

Av: Wiersholm