Leie av nytt eller rehabilitert bygg/lokaler – syv viktige forhold

Av: Wiersholm