Vil nye EU-regler påvirke markedet for korttidsutleie av bolig?

Av: Wiersholm