Hva skjer med leiekontrakten når leietaker går konkurs?

Av: Wiersholm