Når gjelder leieavtalen og når gjelder husleieloven?

Av: Wiersholm