Som interiørarkitekter sitter vi ofte på begge sider av bordet når gårdeier og leietakere skal matches. Noen ganger er vi engasjert av gårdeier for å utarbeide prospekter og alternative planløsninger for et konkret kontorlokale. Andre ganger har leietakeren selv gitt oss samme bestilling med utgangspunkt i egen kravspek. Jobben er ganske lik i begge tilfeller: Vi skal legge grunnlaget for trygge valg og et forhold som står seg over tid.

Vi interiørarkitekter er tett på sluttbrukerne og forstår hvordan løsninger fungerer over tid. Vi har erfaringskompetanse, og gjennom løpende dialog med kundene har vi innsikt i de trender som påvirker organiseringen av fremtidens arbeidsplass. Vår erfaring er at leietakere som er i en søkeprosess, gjerne ved bruk av næringsmegler, favner bredt. Skal de forlenge kontrakten hos eksisterende gårdeier og satse på oppgradering av lokalene? Eller skal de søke ny partner med lokaler som i større grad matcher fremtidens behov? Uansett gjør de grundig research og velger det alternativet som samlet sett gir dem mest, vurdert ut fra beliggenhet, pris, kravspek og det som ofte kan sammenlignes med en forelskelse – wow-faktoren!

Som en følge av denne utviklingen er det blitt mer krevende å være gårdeier. Med utgangspunkt i mitt eget fag har jeg laget en enkel sjekkliste for deg som ønsker å fremstå som mer attraktiv enn konkurrentene dine.

1) Grundig behovsanalyse begeistrer

Leietakere ønsker seg kontorer som ikke bare innfrir på spek, men som også har den wow-faktoren som utløser forelskelse. Du må derfor som gårdeier presentere prospekter som begeistrer og som spiller både på fornuft og følelser.

Leietakerne nøyer seg ikke lenger med en tom plantegning som viser lite annet enn antall kvadratmeter. De ønsker å se gode fleksible planløsninger, utarbeidet av erfarne interiørarkitekter som forstår deres behov i dag og kan se hvilke endringer virksomhetens strategi vil kunne kreve. Lokalets fulle potensial må derfor vises ved hjelp av et helhetlig konsept som både inneholder materialer, møbleringsplaner og helst 3D-visualiseringer. Kan du presentere lokalene i en VR-modell, har du ytterligere et fortrinn.

Møbleringsplan.

2) Fleksible løsninger forenkler

Det er ingen hemmelighet at fleksibilitet for tiden er det store buzzordet. Behovene skifter raskt, og en planløsning som fungerer i dag, gjør det ikke nødvendigvis i morgen. De ulike løsningene må derfor enkelt kunne endres uten høye kostnader. Gode virkemidler er modulvegger, møterom som lett kan gjøres om til f.eks. prosjektrom og ikke minst mobile møterom og mobile stillerom.

Samme krav til fleksibilitet bør gjelde møblering. Dersom møblene er modulbaserte, kan elementene kombineres på nye måter etter behov.

Kan du som gårdeier i tillegg stille med fleksibel leiekontrakt, blir du lagt merke til.

3) Delingsøkonomi er rasjonelt

Vi ser en tydelig trend der kontorlokalene blir mer kompakte samtidig som gårdeierne frigjør plass til større fellesarealer. Det er praktisk at flere deler på store møterom, og det er en fordel om disse legges i tilknytning til personalrestauranten slik at de kan brukes til mange typer arrangementer.

Denne tenkningen går hånd i hånd med prinsippet om delingsøkonomi. Når leietakerne kan ta ut stordriftsfordeler på driftsfunksjoner, får de samtidig mulighet til å konsentrere seg om sin egen kjernevirksomhet. Det er selvsagt attraktivt. Delingsøkonomien kan omfatte ulike sider av den daglige driften. Felles support-tjenester, felles administrasjon av møtedeltakere og felles innkjøp av alminnelig rekvisita er eksempler på tiltak som sparer arbeidskraft i den enkelte virksomhet. Delte sosiale soner, serveringstilbud og reserve-arbeidsplasser er tilbud som reduserer leietakernes arealbehov.

Sist, men ikke minst: Gårdeiere som sørger for en mix av leietakere med beslektet virksomhet, kan tilby merverdi i form av faglig fellesskap og erfaringsutveksling.

Husk likevel at ingen løsning passer for alle. Skal du være attraktiv som gårdeier, må andelen fellesarealer speile leietakernes ønsker. Enkelte selskaper er storbrukere av fellesarealer, andre vil helst være i egne lokaler.

3D skisse

4) Kjenn din leietaker

Som andre forhold krever et godt leieforhold oppmerksomhet fra begge parter. En attraktiv gårdeier er en gårdeier som engasjerer seg og bidrar til trivsel. Jevnlige oppfølgingsmøter gjennom året gir mulighet til å rette opp feil, foregripe endringer som kommer og bygge relasjoner til leietakeren. Når denne så ønsker å fornye leiekontrakten, er mye av jobben allerede gjort.

Konklusjon

Skal du som gårdeier lykkes i dagens marked, må du starte med å synliggjøre lokalets fulle potensial på en spennende måte. Å tilby fleksible løsninger med attraktive fellesarealer og fellestjenester er en god start. Forstår du samtidig sluttbrukerens ønsker og ser verdien av å bruke erfarne interiørarkitekter, vil du etter mitt skjønn være blant dem som matcher best i kjøpers marked.