– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller VestenFjeldske seg fra andre gårdeiere?

– Vi jobber hardt for å sikre at leietakerne våre ikke bare er fornøyde, men også opplever konkrete fordeler av samarbeidet med oss. Et nylig eksempel er vårt co-working-bygg, hvor vi har kunnet tilby kortere leieavtaler og skape et dynamisk miljø for våre leietakere. Dette har ført til en økning i trivsel og produktivitet blant våre leietakere, og vi er stolte av å se positive resultater av våre tiltak. Vi gir også leietakerne muligheter til å flytte internt i vår egen eiendomsportefølje før utløp av nåværende leieforhold.

Langsiktighet står sentralt i vårt eierskap og vi er opptatt av å bygge varige kvaliteter. Vi samarbeider tett med våre søsterselskap og morselskapet i Reitan Eiendom, og vi kan trekke på disse ressursene ved behov. Samtidig er vi ydmyk for at det er mange andre dyktige konkurrenter i Bergen.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Kartlegg behovet tidlig og sørg for å ha noe fleksibilitet med tanke på vekst. Utnevn en prosjektansvarlig i organisasjonen med nødvendig myndighet for å sikre god fremdrift i prosjektet, og benytt gjerne ekstern kompetanse som et supplement. Selv om husleiekostnader isolert sett kan utgjøre en stor enkelt kostnad for et selskap, utgjør kostnadene per ansatt nødvendigvis ikke så mye, hvis lokalene kan være et bidrag til mer fornøyde medarbeidere. God dialog med nåværende huseier kan være viktig for sikre fleksibilitet dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser.

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

– Bærekraft står sentralt i Reitan Eiendom og er en integrert del i selskapets forretningsmodeller. Vi gjør stadige kartlegginger med tiltak og forbedringer for å redusere energibehovet i eksisterende bygg. BREEAM-sertifisering kan være viktig for noen leietakere, men jeg tror noe av viktigste for leietakerne er å inngå leieavtaler med utleier som tar bærekraft på alvor. Energimerking vil bli viktigere i tiden fremover. I eldre bygg er mer utfordrende å oppnå de beste energiklassene, og tiltak som løfter bygg fra energiklasse E til C eller B er et meget bra resultat. Det mest bærekraftige vi kan gjøre er å ta vare på eksisterende bygg, og jeg tror det er viktig at leietakere ikke setter et absolutt

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Vi ser at enkelte leietakere starter prosessen med å vurdere nye lokaler for sent. I mange tilfeller er nåværende utleier positiv til en kortere forlengelse dersom man får tidlig varsel om dette. Nåværende leietaker får da lengre tid til å finne nye leietakere. Prosjektering og ombygging tar ofte lengre tid enn hva leietakere antar. Det er en fordel å avklare om utleier vil være fleksibel ved endret behov. Noen velger også litt for små arealer, fremfor å ha noe ledig kapasitet i egne lokaler. Få gjerne utleier til å utarbeide alternative tegninger som viser muligheter for flere ansatte.

– Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– Gode lokaler med sentral lokasjon kan være et godt bidrag til fornøyde medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Attraktive kontorlokaler kan også gjøre det enklere å rekruttere dyktige medarbeidere. Nærhet til et urbant miljø, god tilgjengelighet til kollektiv transport og et godt tilbud av butikker og andre servicetilbud er viktig for mange medarbeidere.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Vi tror etterspørselen etter fullservice-eiendommer i Bergen sentrum vil øke fremover, og vi jobber for å oppnå denne type kvaliteter ved rehabilitering av bygg. Noe mer standardisering og mindre skreddersøm blir viktigere med hensyn til bærekraft, og det innebærer at leietaker kan få litt færre valgmuligheter. Vi ser at det er flere leietakere som er rausere med det interne fellesarealet, for å øke trivselen til ansatte slik at de velger kontoret fremfor hjemmekontoret. Gode fellesarealer med uformelle møteplasser blir godt mottatt.

– Hvor i Bergen er markedet mest vibrerende for tiden?

– Det skjer mye spennende i Bergen sentrum, og rehabiliteringen av Sundt-bygget er et eksempel. Eiendomsaktører som EGD Property og DNB har vært dyktige til å rehabilitere sentrumseiendommer. Våre kommende prosjekter i Eldoradogården og Castbergkvartalet vil være gode bidrag til å skape flere attraktive arbeidsplasser i Bergen sentrum. Bara Eiendom og GC Rieber Eiendom har vært dyktige på å skape gode næringsparker i randsonen til sentrum.