Garngrossisten flytter inn i lokalene i Bulk Park Lindeberg den 1. august i år etter at Bulk Industrial Real Estate har tilpasset og oppgradert lokalene i tråd med DROP Designs behov. Drops Design skal leie 7.700 kvadratmeter lager, mens resten er kontorlokaler. Selskapet signerte nylig en leieavtale på 1.500 kvadratmeter for sin kontor- og designavdeling i Valle Vision på Helsfyr.

– Bulk har klart å markere seg som en seriøs aktør som setter klare miljø- og klimakrav. I vurderingen sto beliggenhet sentralt, ettersom kortere transporttid bidrar til å kutte utslipp. Lokaler plassert midt i knutepunktet mellom Oslo og Gardermoen var derfor akkurat det vi så etter, sier Stein A. Rugtveit, CEO og styreleder i DROPS Design.

Bulk Industrial Real Estate har forpliktet seg til strakstiltakene for små og store byggeiere, og har med dette satt fart på ambisjonene om kutt i energi- og ressursforbruk, mer bærekraftige løsninger og miljøsertifisering. For å oppnå dette er strategisk beliggenhet, det omkringliggende økosystemet og standardiserte byggeprosesser viktige faktorer.

– Vi er stolte over å få ønske den norske eksportsuksessen DROPS Design velkommen til Bulk Park Lindeberg. Med mer enn 40 års fartstid har de vist at det lønner seg å ta hensyn til klima og miljø. Det er en filosofi vi deler. Frem til 1. august skal lokalene tilpasses og oppgraderes i tråd med DROPS Designs behov, og vi ser frem til å ønske dem velkommen mot slutten av sommeren, sier Dag Klem, leder for salg i Norden hos Bulk Industrial Real Estate.