Hva skjer med kontorlandskapene når støvet har lagt seg?