Endringens tempo har alltid vært høyt, men det har føltes særlig raskt de siste årene. Walmart har sett på nært hold hvordan kundene har endret handlevanene sine, og spesielt under pandemien har behovet for tilgjengelighet og bekvemmelighet økt. Dette har ført til en seksdobling i antall kunder som bruker leveringstjenester sammenlignet med før pandemien. Walmart har derfor jobbet hardt de siste to årene for å gjøre levering enda raskere for kundene, spesielt i siste ledd fra lageret eller butikken ut til kunden.

Walmart har satset på å øke kapasiteten for henting og levering ved hjelp av butikkene sine, som fungerer som både distribusjonshuber og testsentre for ny teknologi. Dette har resultert i en økt håndteringskapasitet for Click & Collect-ordre med 20 % i fjor, med ambisjoner om å øke ytterligere med 35 % i år.

Walmart har også etablert Micro Fulfillment Centers (MFC), som enkelt forklart er automasjonsteknologi for småvarer plassert inne i butikken, eller i umiddelbar nærhet. Norske AutoStore er en aktør som har levert flere slike installasjoner i Europa de siste to årene blant annet til IKEA, mens ICA Gruppen i Sverige har kjøpt en konkurrerende løsninger fra britiske Ocado. Walmart valgte på sin side å kjøpe opp Alert Innovation i slutten av 2022 etter en vellykket pilotfase av deres løsning.

Det beste fra to verdener

MFC-ene har en egen lagerbeholdning adskilt fra butikken, og kan håndtere både netthandelskunder og kunder som handler i butikken. Dette gjør at Walmart kan tilby et større varesortiment enn det som er normalt i en vanlig butikk, samtidig som leveringstiden for netthandelsordre reduseres. De har dermed klart å hente ut det beste fra to verdener.

Men kanskje det mest spennende de har lansert, og som er en direkte konkurrent til Amazons leveringstjeneste Fulfillment By Amazon (FBA), er Walmart Fulfillment Services (WFS). Tjenesten er en del av Walmart sin satsning på å optimalisere logistikken og tilby en enda bedre kundeopplevelse.

WFS tilbyr lagring, plukking, pakking og levering av produkter for Walmarts Marketplace-selgere. Ved å bruke WFS får selgerne tilgang til Walmarts brede kundebase og den massive distribusjonsinfrastrukturen som Walmart har bygget opp de siste årene.

WFS gir også kundene flere valg når det gjelder produkttilgjengelighet og leveringsalternativer. Med WFS kan kundene kjøpe produkter fra forskjellige selgere og få dem levert samlet på en rask og effektiv måte.

Alt dette til sammen viser hvor omfattende og imponerende Walmarts Last Mile-strategi er. Walmart har i løpet av kort tid bygget en teknologiplattform som driver hele økosystemet deres. Plattformen bruker automatisering og maskinlæring til å håndtere et nesten uendelig antall faktorer og omgjør de til innsikt de kan bruke for videre strategiske satsninger.

Artikkelen har vært publisert i NæringsEiendom, og består av en lenger artikkelserie:

Walmarts og Targets nye strategi

Dette skjer når Amazon kommer