Bydel Stovner ligger nord i Groruddalen og avgrenses i hovedsak av Trondheimsveien og bygrensen mot Skedsmo og Nittedal. I sør går grensen ved Lørenskog og Ellingsrud langs motorveien. Bydelen har noe flere innbyggere enn Grorud, og antallet er økende.

Områdene i bydelen i dag er Vestli, Fossum, Haugenstua, Smedstua og Rommen, mens den eldste bebyggelsen finner vi på Gamle Stovner og Høybråten. Den seneste tilveksten til bydelen er Tangerud, som ble ferdigstilt for innflytting med rekkehus og eneboliger i perioden 2001-2003.

Kollektivdekningen skjer via linje 5 til Vestli, men det går også lokaltog med stoppesteder på Høybråten stasjon og Haugenstua holdeplass, i tillegg til bussforbindelsene. Lokaltoget til Oslo Sentralbanestasjon tar ca. 15 minutter. De to store gjennomfartsveiene i bydelen er Trondheimsveien og Østre Aker vei.

Bydelen har flere nærbutikker og større dagligvarebutikker i tillegg til Stovner Senter, som er bydelens største forretningssenter og blant de større kjøpesentrene i Oslo.

På søndre del av Rommen, som ligger i bydelens sørvestre del, har en rekke større og mindre bedrifter etablert seg, blant annet kjente bedrifter som Bankenes BetalingsSentral, BCA Autoauksjon, Hydro Gas and Chemicals AS og NKL. Bydel Stovner har derfor et større innslag av kontoreiendommer enn Grorud, og leieprisene er også noe høyere enn nabobydelen i vest.

(Visited 190 times, 1 visits today)