Bydel Grorud er plassert nordøst i Oslo, grenser til Lillomarka og favner områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet og Romsås. Bydelen grenser til Stovner, Alna og Bjerke.

Grorud har de seneste 60 årene utviklet seg fra jordbruksbygd med innslag av industri langs Alna og Grorud jernbanestasjon, til å bli en del av Stor-Oslo. På 60- og 70-tallet opplevde bydelen en kraftig drabantbyutvikling, og folketallet mangedoblet seg på få år. Fra 2000-tallet opplevde bydelen igjen en endring i befolkningen, ved at ikke-vestlige innvandrere søkte seg til bydelen. Bydel Grorud er imidlertid den minste i Oslo i folketall.

Inntektsmessig ligger bydelen i den nedre delen i Oslo, og et flertall av innbyggerne er tradisjonelt sysselsatt i lavere og midlere stillinger. Politisk er bydelen en bastion i Oslo for Arbeiderpartiet.

Det er godt med offentlig kommunikasjonstilbud til Grorud, med T-baneforbindelse til Vestli, tog, og flere busser langt sterkt trafikkerte Trondheimsveien (Riksvei 4). Fra lengst nord i bydelen og ned til Oslo sentrum er imidlertid avstanden over 1 mil.

Bydel Grorud har slitt med handelslekkasje. Kjøpesentrene i bydelen er stort sett mindre og utdaterte sentre, bygd i takt med fremveksten av drabantbyene. Det er derfor få trekkplastre på handelssiden.

Bydelen er på næringssiden kjent for mye industrivirksomhet og lagerbebyggelse, og leiene ligger i det øvre sjiktet i markedet. Det er imidlertid få kontoreiendommer i bydelen, og både kontorprisene og boligprisene er blant Oslos laveste. Bydel Grorud har lav attraktivitet for større kontorbygg, og mange av byggene er eldre, mindre og til dels utdaterte.

(Visited 193 times, 1 visits today)