Hvordan legge til rette for en smertefri overgang mellom lokaler?