Søndre Nordstrand er Oslos største bydel i geografisk utstrekning. Bebyggelsen er derfor spredt, men med klynger i områder som Holmlia, Prinsdal, Mortensrud, samt Steinrudhøgda helt i sørøst mot Ski.

Søndre Nordstrand er Oslos sydligste bydel og grenser mot kommunene Oppegård og Ski. Fra midten av 1980-årene har det vært stor byggeaktivitet i bydelen. Det neste store planlagte utbyggingsområdet er Gjersrud-Stensrud.

Befolkningen i bydel Søndre Nordstrand økte med hele 80 prosent i fra 1986-1993, men botettheten er likevel Oslos laveste, med 1,9 innbyggere per dekar. Søndre Nordstrand er etter Nordstrand bydelen med størst grøntarealer.

Den sentrale veien i området er Ljabruveien/Enebakkveien (Riksvei 55), foruten gjennomfartsårene E6 og E18. I nordøstre del av bydelen er det T-banedekning til Mortensrud, og det er flere bussforbindelser til sentrum, men reisetiden kan bli lang på grunn av køer.

Både leieprisene og boligprisene i Søndre Nordstrand er blant de laveste i Oslo, og virksomhetene i bydelen er gjerne mindre industri- og håndverksbedrifter. Kontorleieprisene i bydelen har typisk ligget på 1000-1400 kroner kvadratmeteren og er et område med realprisnedgang. De søndre delene av Oslo sliter ofte med høy arealledighet.

(Visited 79 times, 1 visits today)