I juli 2022 ble det klart at det norske techselskapets reMarkable valgte det nye kontorbygget som Fridtjof Eiendom utviklet på Majorstuen som sitt hovedkontor. reMarkable signerte en leieavtale på hele 17.000 kvadratmeter, og i februar i år flyttet selskapet inn i de nye lokalene i Fridtjof Nansens vei 12. Det totale arealet i bygget er på 20.000 kvadratmeter, inkludert parkering.

Begynte i 2016

Det er Vedal og Grape Architects som har vært hyret inn for å jobbe med prosjektet, som startet så tidlig som i 2016, da Fridtjof Eiendom kjøpte eiendommen. Grape Architects har vært arkitekt og interiørarkitekt for Fridtjof Nansens vei 12. Arkitektfirmaet utarbeidet forslag til omregulering av eiendommen, basert på at Kommuneplanens arealdel fra 2015 åpnet opp for en økt utnyttelse. I 2018 ble skissearbeidet satt i gang, og i 2020 ble omreguleringen vedtatt. Vedal Entreprenør gikk straks i gang med gjennomføringen og rett før jul i fjor sto nybygget ferdig.

– Vi har vært heldige som har fått følge prosjektet helt fra start til slutt. Dermed har vi fått brukt hele bredden av vår kompetanse gjennom et veldig godt samarbeid med Fridtjof Eiendom, Vedal og i siste ledd leietaker, sier partner og arkitekt i Grape, Kaja Kittang Kvande.

Liv på gateplan

Grape-arkitektene har hatt ambisjoner om å gjøre noe mer enn å bare tegne et vanlig kontorbygg. Med en rekke verneverdige bygg som nære naboer og Colosseum kino rett ved siden av, ble det fokusert på å ha en aktiv førsteetasje med liv på bygulvet.

Resultatet av dette fokuset har gitt Trattoria Maximus i første etasje, en restaurant med uteservering som serverer nabolag og gjestene til kinoen og skaper liv og aktivitet i det nye torget mellom nybygget og Colosseum kino. På torget er det gjenbrukt 200 år gammel patinert brostein som har gjort tjeneste som belegg i havnen og gater i Moerdijk, Nederland i over 150 år. Brosteinen er opprinnelig fra Østfold og Bohuslän.

Den nye situasjonen for området skal være med på å bidra til aktiviseringen av gateplanet i denne delen av Majorstuen. Fridtjof Eiendom, som har flere eiendommer i samme kvartal, har vært svært opptatt av kvalitet, noe som også gjenspeiles i attraktive leietakere som disponerer de ulike byggene. I Fridtjof Nansens vei 12 holder som nevnt det norske teknologiselskapet reMarkable til, og Fridtjof Eiendoms eiendommer i nabolaget huser Politidirektoratet og Nordisk Film Kino.

Fasade og materialer

For Fridtjof Eiendom, reMarkable og rådgiverne har det vært et viktig premiss for utviklingen at bygget skal være fleksibelt og robust. Det tekniske grid’et skal tåle endringer og materialbruken skal stå seg over tid.

SENTRALT: Eiendommen ligger rett ved siden av Colosseum kino. Foto: Vedal

Samtidig var arbeidet med fasaden viktig for identiteten til bygget. Den rødlige anodiserte aluminiumen gir et rolig bakteppe til Colosseum kino, samtidig som den gir en tydelig identitet til bygget.

Inne i bygget er det lagt vekt på høy kvalitet i planlegging og utførelse, og gode materialvalg. reMarkable har i stor grad bidratt til en særegen stil på interiøret. De har sammen med Grape og Vedal jobbet på detaljnivå med en visjon om å utvikle kontorer som inviterer til å komme på jobb. Målet var å skape et kontor som legemliggjør selskapets visjon om å hjelpe folk med å tenke bedre i en verden full av forstyrrelser. Bygget er derfor omhyggelig utformet for å tilrettelegge for fokusert, individuelt arbeid på den ene siden, men samtidig fremme inspirasjon, innovasjon og samarbeid på den andre. For å få til dette, har bygget en kombinasjon av aktivitetsbaserte arbeidsplasser og spesialutviklede soner som dekker forskjellige behov igjennom arbeidsdagen.

Bredde i kompetanse og samarbeid

Som en av de store grunneierne i området, har Fridtjof Eiendom et langsiktig perspektiv for utviklingen. Eiendomsutvikleren har jobbet tett med Vedal i mange år, som har vært hyret inn i utvikling og gjennomføring for alle prosjektene deres i kvartalet.

Samtidig er Grape en samarbeidspartner som har utarbeidet et konsept og tegnet et prosjekt som er godt tilpasset de historiske byggene i kvartalet. I tillegg har mange dyktige rådgivere og leverandører bidratt til å løse et stort og utfordrende prosjekt innenfor rammene knyttet til kostnad, fremdrift og kvalitet.

– Et stort fellesskap har bidratt til at prosjektet har blitt så bra som det er blitt. De dyktige ressursene i prosjektgruppen har kompetanse til å ivareta alle prosjektets faser. Da blir prosessene håndtert på riktig måte, og sluttproduktet av høy kvalitet, sier styreleder i Fridtjof Eiendom, Martin Reimers.

reMarkable overtok bygget i januar 2024, og har etter seks ukers intensiv innflytting samlokalisert alle selskapets ansatte i sitt nye kontor. Restauranten i 1. etasje åpnet for publikum den 8 mars.

Tech-suksess

reMarkable utvikler og selger et digitalt skrivebrett med tilhørende økosystem med applikasjoner og skytjeneste, skapt for å gi en eksepsjonell skrive- og leseopplevelse. Produktet er utviklet spesielt for kunnskapsarbeidere og selskapet har som visjon å utvikle teknologiske produkter som skal hjelpe folk å tenke bedre.

Selskapet har opplevd en formidabel suksess siden oppstarten i 2013, teller nå over 450 ansatte, og har til nå solgt flere millioner enheter på verdensbasis. Selskapet omsatte for 3,7 milliarder kroner i 2023, med et driftsresultat på 375 millioner kroner. Skrivebrettet selges i over 40 land, inkludert Norden, USA, Storbritannia, Irland, Australia, Frankrike, Italia og Tyskland, samt i Midtøsten og India.