Fabrikken skal videreforedle laks fra Grieg Seafoods produksjon både i Rogaland og Finnmark. Investeringen er en del av selskapets strategi om å øke verdiskapingen og prosessere mer fisk selv ifølge en pressemelding.

– Vi ønsker å komme nærmere kunden og markedet. Vi har sett på mange bearbeidingsmuligheter både i inn- og utland, og er glade for at vi fant det beste og mest konkurransedyktige alternativet i Norge. Med denne fabrikken bidrar vi både med mer bearbeiding og flere arbeidsplasser her til lands, i tillegg til at vi får kuttet betydelig med klimautslipp når vi skal transportere produktene våre ut i verden, sier kommersiell direktør Erik Holvik i Grieg Seafood.

Selskapet vil etablere fabrikken i et nytt og energieffektivt lokale i Oslo Airport City på Gardermoen – tilpasset behovet ut fra en langsiktig leieavtale. Nybygget blir utformet med stor fleksibilitet for å optimalisere fremtidige bruk, og planlegges med Breeam sertifisering.

– Dette stadfester våre planer for etablering av et bærekraftig sjømatkluster på Gardermoen, Norges viktigste transport knutepunkt. Vår visjon om å etablere nye næringsklynger står fortsatt, og dette stadfester sjømatnæringens ønske om å etablere seg her, sier administrerende direktør Thor Thoeneie i Oslo Airport City.

DNB Næringsmegling er rådgiver for Oslo Airport City.

Anlegget som kan bli 25.000 kvadratmeter stort blir bygget i flere faser som nærmeste nabo til World Seafood Center på 55.000 kvadratmeter samt GF-Logistikk sitt nye anlegg på 6.000 kvadratmeter som bygges nå.

Plasseringen gjør det mulig å bearbeide Grieg Seafoods fisk fra både Rogaland og Finnmark, noe som vil styrke begge regionenes verdiskaping og utvikling. Lokalet har også optimale logistikkmuligheter når ferdigproduktene skal ut i markedene med bil, båt eller fly.

Fabrikken som ifølge meldingen får en årlig foredlingskapasitet på 10.000 – 12.000 tonn, med mulighet for å øke til 20.000 tonn senere, skal etter planen være klar til oppstart etter sommeren 2025.

I første omgang skaper prosjektet 50 til 60 nye arbeidsplasser.