Torgeir Tofte Jørgensen, enhetsleder i UNE, som også har vært med i prosjektgruppen for nye lokaler sier til NæringsEiendom:

– Vår nåværende leieavtale går ut sommeren 2025, og vi har derfor gjennomført en prosess for å finne nye lokaler.

6. til 9. etasje blir UNEs nye lokaler. Åpne, luftige kontor med mye lys, samt to terrasser i de øverste etasjene er noe av det de kan glede seg til. Kontorbrukerne får tilgang til fellesfasiliteter slik som kantine, treningsrom, café, garderober og sykkelparkering. Det at bygget nå totalrenoveres gir dem en mulighet til å få innfridd sine krav og sikre de beste arbeidsforholdene for dem.

I Storgata 38 er hver etasjeplan på cirka 1.500 kvadratmeter, avhengig av utforming kan etasjene romme fra 70 til 120 arbeidsplasser. Foreløpig vet NæringsEiendom kun om en annen leietaker i bygget, hjelpeorganisasjonen, Caritas.

Dette var avgjørende for valg av lokaler

– Egnethet, pris og beliggenhet har vært de viktigste faktorene for valg av nye kontorer, sier Jørgensen.

Per i dag ser UNE for seg en aktivitetsbasert måte å jobbe på. Det betyr at du velger arbeidsplass ut ifra arbeidsoppgave. Slik at det blir en god kombinasjon av arbeidssoner, sosiale soner, multirom i ulike størrelser og øvrige møterom.

– Moderne nyoppussede lokaler som er tilrettelagt for god samhandling internt, samt god gjennomføring av nemndmøter med våre eksterne brukere, er det jeg ser mest frem til med våre nye lokaler, sier han.

Dette er også et kontorbygg med bærekraft i fokus. Storgata 38 skal innfri ulike miljøsertifiseringer, deriblant skal det bli et BREAAM-bygg. UNE har særlig fokus på dette internt og de vil også bruke gjenbruk og ombruk av inventaret det allerede har.

Malling & Co er utleiemegler på bygget, Statsbygg har bistått leietaker og IARK er interiørarkitekt.

Klassisk funksjonalisme

Storgata 38 stod ferdig i 1940, og er et klassisk eksempel på den funksjonalistiske arkitekturen som preget perioden fra 1920- til 1950-tallet. Eiendommen er oppført på Byantikvarens Gule liste med vernestatus. Derfor er det ifølge byggets hjemmeside fokus på bevaring av byggets sjarme, samtidig som man oppgrader kvalitet og atmosfære. Blå Kors vil gjøre eiendommen til et attraktivt kontorbygg. Alle etasjene i det ni etasjers høye bygget blir rensket til innerskallet, for så å bli bygget opp igjen med nybyggstandard.

Storgata 38 eies av Blå Kors Norge, den største ideell organisasjon som jobber med rusforebyggende arbeid i Norge. Eiendommen spiller en avgjørende rolle for deres arbeid, da det blant annet er overskuddet fra driften av bygget som finansierer deler av deres aktiviteter.