Avtalen innebærer ay rundt 1.000 studenter skal være med på å prege Campus Adamstuen, Oslos mest spennende byutviklingsprosjekt fra januar 2025.

– Vi er svært glade for å kunne ønske Oslo Nye Høyskole velkommen til Adamstuen! Vi skal utvikle et nytt, levende byområde for hele Oslo. Ambisjon er å bidra til at dette blir et grønnere, varmere og mer skapende område. Ett av flere mål er å skape et kreativt, involverende og lærende sted – og ONH vil være en sterk bidragsyter for å realisere dette, sier Knut Løken, administrerende direktør i Linstow.

Det var i 2022 at Linstow kjøpte en andel av den gamle Veterinærhøyskolen og inngikk et samarbeider med Oslobygg om en felles, helhetlig reguleringsplan for det totalt ca. 70 mål store området. Eiendommen, som tidligere var stengt for publikum, er åpnet og fylles nå med liv. Linstow har allerede inngått leieavtaler som innebærer blant annet kunstatelier, treningssenter, kontorer og dagligvare. Selskapet er også i prosess for å etablere flere spennende serveringssteder og nye møteplasser.

ONH har i dag over 3.500 studenter – 1.000 på campus og 2.500 som studerer digitalt fra hele landet. ONH skal leie et bygg på vel 5300 kvadratmeter, som vil huse både undervisningslokaler, fellesarealer for studenter, samt administrasjon. Skolebygget skal nå rehabiliteres med fokus på størst mulig grad av gjenbruk, for å skape moderne fasiliteter for studentene og en tydelig ONH-identitet.

– Campus Adamstuen er et spennende og viktig byutviklingsprosjekt og de ambisjonene som er satt for «nye» Adamstuen passer oss perfekt. På Adamstuen får vi moderne og fleksible lokaler som legger til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for både studenter og ansatte og vi ser frem til å være med å utvikle området videre, sier Morten Danielsen, administrerende direktør ved ONH.

ONH overtar bygget i november, med studiestart i januar 2025.

Transformasjonen av den gamle Veterinærhøyskolen vil pågå i mange år fremover. Frem mot 2040, vil området utvikles med offentlige tjenestetilbud, nye boliger og et levende bygulv med handel, spisesteder og møteplasser som vil gjøre dette til et levende byområde og et hjerte i nabolaget.

Realia, ved Hans Jakob Garnæs har vært rådgiver for Oslo Nye Høyskol, mens Torbjørn Hatløy og Christoffer Bakken i Union har vært megler i utleieoppdraget.