De to eiendomsutviklerne står sammen om Furuset-prosjektet gjennom sitt felleseide selskap Loerka. Rett før jul overtok Nordic Supply Partner 2.800 kvadratmeter i Gamle Leirdalsvei 20 på Furuset etter å ha signert en leiekontrakt på 15 års varighet. Bare noen dager senere signerte Mur & Tak Proff en leiekontrakt på 2.500 kvadratmeter.

Bygget i Gamle Leirdalsvei var tidligere hovedlager for byggevareforretningen Isene-Jordan, som ble kjøpt opp av Optimera i 2006. Frem til 2022 var eiendommen hovedlager og butikk for en virksomhet som kjøpte opp og solgte brukte kontormøbler. Å få den lange kontrakten med leietakeren avsluttet var utgangspunktet for å utvikle eiendommen.

– Vi har lykkes med å utnytte eiendommens potensiale med noen gode initielle grep, en omfattende rehabilitering og tett dialog med interessenter og leietakerne i utviklingsfasen. Teamet i Loerka sammen med utleiemegler hos 60 Grader og arkitekt hos Topic Arkitekter har hatt et svært godt samarbeid gjennom en krevende prosess. Eiendommens sentrale beliggenhet og fleksible bruksmuligheter har vært en perfekt match for våre leietakere, sier Christian Kulberg i Loe Utvikling.

Det er 60 Grader Næringsmegling som har vært utleiemegler for eiendommen.

Loe Utvikling og Lerka Eiendom gikk sammen og kjøpte eiendommen i 2021. Eiendommen ligger midt i kjerneområdet for den type prosjekter Loe har utviklet de siste ti årene. Samtidig har Lerka vært sentral i utviklingen av Alna Bydelshus på Furuset og kjenner dermed området godt. Lerka er også involvert i flere utviklingsprosjekter, blant annet Grorud Bydelshus på Rødtvedt og skal i tillegg utvikle 25.000 kvadratmeter kontorareal gjennom sin satsing i Trondheim Areal, som allerede har 80.000 kvadratmeter bygningsmasse.

I Gamle Leirdalsvei 20 har Loearka rehabilitert alle fasader, tak, tekniske anlegg og uteområder. I tillegg er det blitt tilført nye 2.000 kvadratmeter til eiendommen med et nytt dekke i lagerhallen som opprinnelig hadde 14 meters takhøyde. Det oppføres også et tilbygg på ca. 300 kvadratmeter til eksisterende bygningsmasse.

Av totalt ca. 6.000 kvadratmeter lager, er det kun 400 kvadratmeter varmt lager med 400 kvadratmeter kaldtlager og store uteområder som nå er ledig på eiendommen.

– Interessen for lokalene er stor, vi forventer at dette lokalet går raskt unna, sier Kulberg.

Loerka er også veldig godt fornøyd med samarbeidet de har hatt med Plan og bygningsetaten i Oslo.

– All kontakt med PBE har i dette prosjektet vært eksplisitt og godt, og fremdriften i behandlingen av våre søknader har gått overraskende raskt. Dette er helt sikkert en kombinasjon av godt utført forarbeid av arkitekten i Topic Arkitekter, men også at PBEs saksbehandler har respondert raskt og konstruktivt i alle sammenhenger. Samspillet med PBE har vært et mønsterprosjekt etter vårt syn, sier Erik Røbech som er prosjektleder i Lerka Utvikling AS.