Temaet «kunstig intelligens» er for stort og bredt til å ta plass i en blogg-post, så vi vil fokusere på noen egne erfaringer. Generativ AI, som Midjourney, Stable Diffusion, Adobe PS/ Firefly og Chat GPT, utfordrer hvordan vi som designere og interiørarkitekter tilnærmer oss den kreative prosessen, skaper en ny arbeidsflyt og vil hjelpe oss å utvikle ideer med en hastighet og bredde som tidligere var utenkelig.

Midjourney-render av innledende konseptskisser til design av resepsjon og resepsjonsområde. AI-render: IARK

Å forsterke kreativiteten, ikke erstatte den

I motsetning til bekymringer om at AI vil erstatte og gjøre oss arbeidsledig, fungerer teknologien i vårt tilfelle mer som en katalysator for menneskelig kreativitet. Vi bruker AI til å raskt generere et rikt underlag av visuelle ideer, der vi som interiørarkitekter med vår «human touch» kuraterer ideene og gir prosjektet reell form. I et foredrag på Oslo Business Forum i 2023 påpekte Anssi Rantanen at generativ AI er god til å løse 60% av oppgaven raskt, mens de resterende 40% trenger å tilføres vår egen «human touch» og raffinement. Det er med andre ord ikke bare å tro at AI kan løse alt og gjøre underverker på 1-2-3. Det er vi som kreatører og fagfolk som er premissleverandør for kvaliteten på hva AI produserer. Begrepet «shit in – shit out» er fortsatt høyst levende og vil være det i uoverskuelig fremtid.

Maskinlæring i praksis. Generativ AI applikasjoner som Midjourney gir deg hele tiden fire alternativer som en i det uendelige kan kurere videre. Underveis kan en justere prompten og påvirke resultatet i neste generering.
AI-render: IARK

Hvordan komme i gang?

  • Les boka «Maskiner som tenker» av Inga Strümke. Skal du jobbe med AI trenger du en allmenn, felles begrepsforståelse, og det gir denne boka deg.
  • Finn de i din organisasjon som er interessert og engasjert. La de eksperimentere! Lag et pilot-prosjekt som en kan høste erfaringer av og bygge en AI-strategi videre på.
  • Bli kjent med de mest brukte og relevante applikasjonene. Brukergrensesnittet er lett å forstå. De fleste applikasjoner krever ingen spesiell kompetanse for å ta dem i bruk.
  • En dårlig skrevet prompt vil gi et dårlig resultat. Vær presis – her trenger du din fagkunnskap. En arkitekt vil være best på å skrive prompter om arkitektur, osv. Bruk formler for prompt-skriving som passer til fagfeltet du arbeider med. Du er kun et Google-søk unna en rekke gode eksempler som en kan kopiere og foredle videre.
  • Evaluer prosessen. Det er lett å miste fokus og det kan bli kostbart å ikke ha en tydelig visjon og mål med aktiviteten en setter i gang. Sett dere inn i de etiske, juridiske og regulatoriske aspektene ved å benytte AI. Vær føre-var.

    Konseptskisse av atrium og trapp for et større byggeprosjekt. Å bruke trappeløpet som leseplass og bokhyller er et godt eksempel på en spennende kreativ idé ingen hadde etterspurt.
    AI-render: IARK

Bærekraft og innovasjon

Innenfor eiendom er potensialet og mulighetsrommet enormt. Med overgangen til aktivitetsbaserte arbeidsplasser ser vi for eksempel et stort potensial med bruk av AI til å optimalisere og analysere arealbruken. Studier viser at tomme arbeidslokaler får medarbeiderne til å søke mot hjemmekontoret. AI kan bidra til å skape aktiviserte arbeidsområder som er mer presist tilpasset de spesifikke behovene til brukerne, noe som igjen øker produktivitet og trivsel på arbeidsplassen.

AI effektiviserer og skaper innovasjon. Programvare som AutoDesk Forma gir muligheten i tidlig fase til hurtig å gjøre en rekke prediktive analyser av utviklingspotensialet til en eiendom eller utviklingsområde og raskt etablere 3D-modeller ved å bruke parametriske datasett. AI kan analysere markedsdata for å forutsi trender, optimalisere romprogrammer og ikke minst forbedre kommunikasjonen i prosjektet mellom de involverte fagene. AI benyttes til å analysere og optimalisere design for bærekraftige prosjekter, bidra til kostnadsbesparelser og gjennomføre og kvalitetssikre livsløps-analyser (LCA) raskt og effektivt. Bruk av AI vil bidra til mer informerte beslutninger og ikke minst muliggjøre en sterkere måloppnåelse på miljø og bærekraft.

Gjennom å ta i bruk AI i designprosessen, åpner vi for en verden av nye muligheter. Vi har allerede gjort oss noen viktige erfaringer. Vi befinner oss foreløpig i startgropa av en utvikling og verktøyene har foreløpig mange begrensninger for profesjonell bruk. Vi ser allikevel at det er viktig å bygge kompetanse nå og komme i gang. AI vil aldri bli en autopilot, men en betydelig co-pilot igjennom alle faser av et prosjekt. Vi vil fortsatt sitte i førersetet og holde i rattet med vår faglige ekspertise. Det er bare vi som levende og observerende interiørarkitekter som kan løfte et prosjekt fra en standard predefinert løsning til en original og kreativ løsning for våre oppdragsgivere.

FAKTA:

Hva er generativ AI? 

Generativ AI refererer til en kategori av kunstig intelligens algoritmer som genererer nye ting basert på dataene de har blitt trent på. Store språkmodeller (LLMs) driver generativ AI.

Diffusjonsmodeller er programvarealgoritmer som kan skape bilder, video og lydfiler ut av ingenting. Programvaren har utviklet seg raskt, og Midjourney er det mest populære verktøyet som bruker diffusjonsmodellen.

Hva er midjourney?
Midjourney er en kunstig intelligens (AI) drevet plattform som spesialiserer seg på å generere visualiseringer og bilder basert på tekstbeskrivelser. Den bruker avanserte AI-algoritmer for å tolke skriftlige instruksjoner og omdanne dem til detaljerte visuelle representasjoner. Dette gjør den spesielt nyttig i kreative felt som design, arkitektur, og kunst, hvor den kan brukes til å raskt utforske og visualisere ideer.

Hvordan bruke midjourney kan deles inn i tre enkle steg:

1. Forståelse og forberedelse

Få en grunnleggende forståelse av hva Midjourney er og hvordan det fungerer.

Forbered en klar idé eller et konsept som du vil utforske med Midjourney.

2. Generere ideer og visualiseringer

Bruk Midjourney til å generere visualiseringer basert på dine ideer. Dette kan være gjennom tekstuelle beskrivelser eller ved å bruke spesifikke kommandoer.

Eksperimenter med forskjellige prompts for å se et bredt spekter av mulige utfall.

3. Evaluere og iterere

Evaluer de genererte bildene og ideene for å se hvilke som best møter dine designbehov eller inspirerer deg mest.

Bruk tilbakemeldinger og nye ideer for å gjøre justeringer og iterere prosessen for ytterligere forbedringer eller variasjoner.

Hva er en «prompt»?

En «prompt» i sammenheng med Midjourney og lignende AI-genererte bildeplattformer er en tekstbeskrivelse eller et sett med instruksjoner som brukes til å guide AI-en i å skape et bilde. En god prompt er både beskrivende og spesifikk, og gir AI-en tilstrekkelig informasjon for å generere et relevant og interessant bilde.

For å skrive en effektiv prompt for Midjourney, bør du:

Være spesifikk: Gi detaljerte beskrivelser, inkludert farger, stiler, objekter, stemning og miljø.

Være kreativ: Eksperimenter med unike og kreative ideer som kan gi interessante visuelle resultater.

Teste og tilpasse: Ikke vær redd for å prøve flere varianter av din prompt for å se forskjellige tolkninger og finne den som best passer ditt behov.

Eksempel på en prompt:
Interior architectural editorial shoot of natural looking scandinavian living room, Muuto furniture, Artek furniture, Alvar Aalto, modern styling, 2020´s style, Monocle Magazine, colorful, kodakchrome color photograph, wool fabrics, oak wood, cinematic style, hyper realistic, Oslo, dusty, cloudy, windy, golden hour light, Hard direct movie fresnell light, center composition, shot with a Canon EOS D5 Canon 50mm USM 1.2 f1.2, Julius Schulman –ar 4:5 –v 5 –q 2