Det er Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) og Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) som eier bygget, som ble utviklet av Höegh Eiendom og AF Eiendom. Bymiljøetaten flyttet inn i nybygget i 2015 og har bestemt seg for å bli på Hasle i ytterligere ti år.

– Siden innflyttingen i 2015 har vi vært med på en rivende utvikling i nabolaget til en liten «bydel» med bredt service- og handelstilbud, og aktivitet gjennom hele døgnet, forteller Hans Horndalsveen i Bymiljøetaten.

Han mener det var naturlig for Bymiljøetaten å utforske opsjonen for en ny leieperiode. Sammen med gårdeier og forvalter ble de enige om en avtale som passer etatens fremtidige behov, inkludert oppussingsønsker.

– Det innebærer et forsterket fokus på bærekraft, kostnader og oppdaterte løsninger for en forlenget avtaleperiode, legger Horndalsveen til.

– Det sender et viktig signal for hele Hasle at Bymiljøetaten trives i området, og at infrastrukturen fungerer godt. De er en innovativ partner, som utfordrer oss til å bli enda bedre ved å stille ambisiøse bærekraftskrav vi må levere på. For oss er det et svært fruktbart og spennende samarbeid, som vi gleder oss til å fortsette med, forteller Kunde- og eiendomssjef Cecilie Landgraff i Höegh Eiendom.

Gårdeier PKH og BKP er svært fornøyd med at Bymiljøetaten skal forbli leietaker i tiden fremover. Med forlengelsen er 70 prosent av bygget nå leid ut på lang kontrakt til en offentlig aktør.

– Det er positivt at en så attraktiv leietaker som har vært der i ti år ønsker å fornye i ti år til. Det vil aldri være noe risiko forbundet med det, og det er en stor trygghet for oss som pensjonskasse, sier Frode Johansen i PKH.

Det blir mulig å leie de resterende rundt 3000 kvm, fra første halvår 2024. I dag fremstår bygget i stor grad som et enbrukerbygg, men tilrettelegges nå for et flerbrukerbygg,