Tinghuset i Sandvika har huset tingretten i mange år frem til de måtte flytte ut midlertidig i 2022 på grunn av oppussing av Malmskriverveien 2. Nå skal tingretten tilbake til bygget, samt Malmskriverveien 4, som skal knyttes sammen med det opprinnelige tinghuset.

– Gjennom den nye avtalen får tingretten moderne domstollokaler som ivaretar behovene i forhold til areal, sikkerhet og logistikk ved å benytte de to byggene i Tinghuskvartalet, sier sorenskriver Kristin Jahre Ramm.

Tinghuset i Sandvika har en høy kultur- og arkitekturhistorisk verdi. Eiendommen er et representativt eksempel på brutalistisk betongarkitektur fra 1970-tallet, og det har vært domstolvirksomhet i bygget siden det ble oppført i 1971. Entra er naturlig nok godt fornøyd med at tingretten blir værende i Sandvika også de neste 20 årene.

– Vi er veldig glade for at vi kan videreføre det gode samarbeidet vi har med Ringerike, Asker og Bærum tingrett i Sandvika. Domstolen er en viktig bestanddel i regionbyen. Eiendommen er en del av vår felles Sandvika-historie, og den kulturhistoriske verdien er tett forbundet med fortsatt domstolvirksomhet i lokalene, sier Henning Berger-Nortvedt, som leder Entras virksomhet i Sandvika.