Vi lever på kreditt
Verdens overforbruksdag, som forteller oss når årets «kvote» av jordens ressurser er brukt opp, havnet for Norges del allerede på den 12. april i år. Forbruket for resten av året er på kreditt, og alle vet at kreditt hverken er bra eller lurt. Bygge- og interiørbransjen har vært, og er fremdeles, en bidragsyter til høyt forbruk, og har et stort klimaavtrykk globalt. Når et nytt interiørkonsept skal utvikles står man grovt sett overfor to valg: å kjøpe nytt med mulighet for å følge de siste trendene – eller å ta utfordringen med å ombruke, gjenbruke og utforske hvilke muligheter som finnes i eksisterende elementer. Skal vi ta vare på jordas ressurser, er det definitivt sistnevnte som gjelder. Her er fire punkt med mål om å inspirere til et mer bærekraftig interiør:

1. Et levende konsept tillat endringer underveis i prosessen

I arbeid med dynamiske prosjekter, som et ombruksprosjekt er, er det viktig med et konsept som tillater små og store endringer underveis. En varig og nøytral basepalett danner en solid ramme for konseptet. Den gir rom for gjenbruk av ulike materialer, farger og tekstiler, og er tilpasningsdyktig overfor det man måtte komme over av restmaterialer. Konseptet og paletten kan dermed vokse og utvikle seg parallelt med at prosjektet tar form, og legger til rette for en dynamisk berikelse av materialiteten i prosjektet.

2. Kartlegging – bli bevisst hvilke verdier dere besitter

Det er viktig å starte tidlig med å kartlegge hva man har av eksisterende møbler og materialer. Dette er et fint utgangspunkt når et nytt interiør skal planlegges. Verdien av å eie møbler og materialer av god kvalitet som kan leve lenge betaler seg her, og bidrar til større verdier i «banken». Med bakgrunn i det eksisterende kan man så tilføre elementer, farger og materialer, og løsninger som oppfyller nye funksjoner. Resultatet blir et nytt, men samtidig personlig og særegent konsept som ivaretar både ombruk, gjenbruk og nye behov.

3. Historiefortelling et levende konsept gir rom for kreativitet

Ombruk og gjenbruk kan åpne for overraskende løsninger som bærer på spennende historier. Kjente elementer kan få en ny funksjon, som vannrør gjenbrukt som opphengsystem. Materialer kan også gjenbrukes på overraskende måter. Slik kan man få mer unike løsninger enn man ellers ville fått. En stålplate som tidligere utgjorde veggens kjerne i et avlyttingsfritt rom fra den kalde krigens dager, er eksempelvis blitt gjenbrukt som benkeplate og backsplash på et kjøkken. Varig og solid – og med mye historie!

 4. Lagånd – bruk prosessen til å skape engasjement i bedriften

Ved at ansatte får involvere seg og bidra inn i prosjektet, skapes det eierskap til prosessen og resultatet, og ikke minst en stolthet over hva man har bidratt til. Et eksempel på dette er å samle inn tøy fra de ansatte, som så males opp og omdannes til bordplater. De ansatte får muligheten til å skape noe som er unikt for sin bedrift, og dette kan være med på å forsterke tilhørighet både til arbeidsplassen og mellom kollegaer, noe som igjen er direkte overførbart til trivsel og samhold.