Etter å ha vokst kraftig den seneste tiden, har konsulenthuset ECIT fått behov for å utvide kontorarealet. I dag har selskapet, som allerede har vært seks år hos Technopolis Fornebu, over 2.500 ansatte i Norge. Nå vil ECIT utvide arealet og legge hovedkontoret til Profilbygget hos Technopolis Fornebu.

– Det er svært gledelig at ECIT velger å oppskalere etter seks år her på huset. Vi jobber alltid for at både små og store bedrifter her på Technopolis Fornebu skal få best mulige forutsetninger for videreutvikling og vekst. At ECIT nå inntar Profilbygget her på Technopolis Fornebu er et helt konkret eksempel på at Fornebu fortsatt er et svært attraktivt sted å jobbe, sier Alf Astrup, Business Unit Director for Technopolis Stockholm og Oslo.

– Dette er en trend vi ser blant flere av våre leietakere. Et ønske om å bygge et godt arbeidsmiljø starter på kontoret, og flere av våre kunder velger å prioritere kontorarealet fremfor hjemmekontor. Vi gjør alltid vårt ytterste for at kombinasjonen av hjemmekontoret og kontoret skal fungere optimalt. I en hektisk arbeidshverdag med mange ulike behov er det gledelig at flere trekker til kontoret, samtidig som at fleksibiliteten ivaretas, sier Astrup.

ECIT er et konsulenthus som tilbyr tjenester innen økonomi og IT, og for dem var valget om å utvide eksisterende leiekontrakt på Fornebu enkelt. Fleksible leiekontrakter og muligheter for oppskalering av kontorlokalene er noen av Technopolis’ bærebjelker, og for ECIT var fleksibilitet en avgjørende faktor.