Avtalen gjelder over 12.000 kvadratmeter med kontor i Kanalpiren i Hinna Park for over 870 ansatte. Avtalen er en utvidelse på 2.500 kvadratmeter sammenlignet med dagens leieforhold og leiekontrakten er SVG Propertys største leiekontrakt.

– Hinna Park var et riktig og viktig valg for oss da vi flyttet hit fra Forus i 2017. Dette er et knutepunkt med et godt kollektivtilbud som vil bli enda bedre med bussveien like utenfor Kanalpiren. De videre planene for området vil nok også øke attraktiviteten for selskapene som holder til her, sier Bjarte Gudmundsen, leder for Bouvet i Rogaland.

– Bouvet viser med denne signeringen en stor tro på fremtiden for Stavanger-regionen, sier Jan Christian Drarvik, salgs- og markedssjef i SVG Property. – Det økte arealbehovet kommer som et resultat av at Bouvet lykkes i kampen om de kloke hodene. Det viser selskapets popularitet som arbeidsgiver og at gode kontorlokaler i Hinna Park er attraktivt, fortsetter Drarvik.

Han legger til at SVG Property har inngått en avtale spesialtilpasset de behovene Bouvet har.

– Vi er veldig fornøyde med at SVG Property imøtekommer våre behov og legger til rette for videre vekst og utvikling, sier Gudmundsen og understreker at Bouvet vokser på grunn av økt etterspørsel. – I tillegg er vi overbevist om at sterk tilstedeværelse i kontorlokalene skaper en bedre arbeidsplass. Derfor utvider vi, sier han.

Bouvet leverer tjenester innen informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og rådgivning til det skandinaviske markedet. Selskapet passerte i 2022 for første gang en omsetning på tre milliarder kroner.