Bygget, som sto ferdig våren 2023, får dobbel sertifisering med Breeam Outstanding og Well Platinum. Det syv etasjer høye bygget ligger sentralt på Sluppen, godt tilgjengelig for UDIs ansatte og besøkende. Det er nå etablert en snarveg for gående og syklende til bykjernen på Sluppen. I juni åpnet to nye Metrostasjoner på Sluppen, samt en gang- og sykkelveg langs Holtermanns vegen.

– R. Kjeldsberg AS er meget godt fornøyd med at Utlendingsdirektoratet valgte oss og Sluppen som sin nye lokasjon i Trondheim, sier adm. direktør Ole Petter Bjørseth i R. Kjeldsberg.

Han mener UDIs rolle og viktige oppdrag gjør det ekstra hyggelig å lande leiekontrakten med UDI. UDI skal leie 1.416 kvadratmeter og har signert en leieavtale på ti år.

– UDI har en viktig jobb med å behandle søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker. I Alo vil det bli lagt godt til rette for at søkere vil få en god vurdering av deres søknader og tilhørende intervju av søkerne. Vi vil legge til rette for at UDI på en best mulig måte kan utføre sitt viktige oppdrag.

UDI valgte Alo-bygget på grunn av beliggenheten.

– Sluppen er ett område det satse på, fremtidsrettede løsninger og svært gode fasiliteter i bygget. Det er rett og slett ett veldig flott og funksjonelt bygg. Samt at våre lokaler blir nå tilpasset helt etter våre behov. R. Kjelsberg og deres team forsto vårt behov, og vi føler oss trygge på at vi skal bli godt ivaretatt i våre nye lokaler, sier Rune Holiløkk Vordahl, Regiondirektør i UDI.