– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Base Property seg fra andre gårdeiere?

– Leietakere hos Base får tett kontakt og dialog med utleier. Vi gjør det meste av utleiearbeidet selv, og følger de hele veien til ferdig innredet kontor. Vi forsøker også å ha fokus på godt innemiljø og gode fellesfasiliteter, slik at leietakerne ser de faktisk får noe igjen for fellesarealene i byggene.

– Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot?

– Vær ute i god tid for å kartlegge markedet. Det er mye bevegelse i leiemarkedet i Stavanger for tiden, og med litt tidshorisont kan mye bli tilpasset de fleste behov. Ikke fokuser på leiepris per kvadratmeter, se hele bildet inkludert driftsutgifter og strøm.

– Hvilke ambisjoner har Base Property innenfor miljø?

– Vi miljøsertifiserer alle prosjekter vi bygger eller rehabiliterer. Vi har både oppnådd Breeam Excellent og Outstanding, og sikter mot Breeam In-use på eldre eiendommer. Det viktigste bærekraftsgrepet vi gjør, er å bygge lokaler som brukes mest mulig av flest mulig for å unngå å bygge bortkastede kvadratmetre. Samfunnsnytte, trivsel og vekst er våre bærekraftsmål som vi alltid konverterer til konkrete tiltak i eiendommene.

– Hva er den største fallgruven for leietakere?

– Kort tid til eksisterende leieavtale løper ut. Da blir valgmulighetene få, og prisen høy. Ikke undervurder driftsutgiftene i gamle bygg med dagens strømpriser og prisene på byggtjenester.

Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne?

– De dyktigste medarbeiderne søker ofte en urban og effektiv arbeidsdag hvor de får gjort mer enn bare å jobbe før de reiser hjem for dagen. Da er det helt avgjørende at kontorene har rett beliggenhet (gjerne urbant), gode fellesfasiliteter og riktig image/uttrykk. Vi opplever at flere av våre leietakere bruker lokalene aktivt i ansettelsesprosessen, mens andre flytter bare for å beholde viktige ansatte som vurderer å slutte. Både Deloitte og Thommessen promoterer nye kontorer i K8 ovenfor nye ansatte, og det har en beviselig effekt.

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette?

– Fremtidens kontor er lagt opp fleksibelt i forhold til å kunne tilpasses ulike arbeidsformer. I løpet av en arbeidsdag er det behov for gode store møterom, videomøterom, stille konsentrasjonsplasser, undervisningsområder og sosiale soner for å kunne avreagere. Hver enkelt leietaker trenger ikke nødvendigvis å ha alt dette i eget lokale, så jeg mener delingsmodellen vil være viktig for fremtidens kontor. I tillegg må bedriftene tolerere at ansatte jobber på ulike måter og samtidig stille krav om at utleiere må legge til rette for fleksible arbeidsformer. Hjemmekontoret har ikke tatt over, men har blitt et naturlig innslag i arbeidshverdagen.

– Hvilket eiendomsmarked er mest vibrerende for tiden?

– Stavanger sentrum opplever høy aktivitet for tiden. Det er en tydelig trend med urbanisering av større kontorleietakere, og vi er godt posisjonert for dette.