Etter å ha vært nesten ti år i Storgata 51, vil Helseetaten bli i bygget i ytterligere ti år. Avtalen gjelder for rundt 3.750 kvadratmeter i bygget som ligger ved krysset Storgata og Hausmanns gate.

Ifølge en pressemelding fra Entra var det viktig for Helseetaten å finne attraktive kontorlokaler som gjør det mulig å samle de fleste kontoransatte under samme tak. I tillegg til kontorene de allerede disponerer i Storgata 51 i dag, har de også kontoransatte ved andre lokasjoner. Med den nye avtalen får de samlet de fleste fra andre til fjerde etasje i ett kontorbygg.

– For oss var det viktig å finne lokaler som legger forholdene godt til rette for økt samarbeid og samhandling. Foruten at vi nå blir samlet i tilstøtende etasjer, vil vi også i langt større grad få kontorlokaler som er tilpasset en mer aktivitetsbasert arbeidsform, sier administrasjonsdirektør Truls Eirik Baklid i Helseetaten.

Nærhet til kollektivknutepunkter var dessuten et viktig element for etaten når de skulle inngå en ny avtale.

– Vi gleder oss over at Helseetaten har valgt å inngå en ny og utvidet avtale med oss i Entra. Vi skal nå i gang med tilpasning og tilrettelegging av lokalene, og vi vil sørge for at det blir en god prosess med en trinnvis innflytting i nye lokaler frem til de siste er på plass i desember 2023, sier Kjetil Hoff, direktør for eiendomsforvaltning i Entra.