Mens Base Propertys nye prestisjebygg K8 reiser seg i St Olavs-kvartalet i Stavanger sentrum, fortsetter selskapet å lande leiekontrakter for bygget som blir på 16 etasjer. Det er bare en halvannen måned siden det ble kjent at DNB også flytter inn i K8. Storbanken skal leie 10. og 11. etasje i bygget i St. Olavs-kvartalet. Nå melder Base Property om en ny leieavtale med rådgiverne i Mellberg Partners. Rådgivningsselskapet, som leverer rådgivningstjenester til energisektoren, samt entreprenørskap innen fornybart, inntar deler av 9. etasje i K8.

– Her har vi funnet den ideelle beliggenheten, her vil vi trives, sier daglig leder Marius Firing.

Mellberg Partners er i dag 16 ansatte, men har sikret seg lokaler for videre vekst.

– Kjernen med trapp og heis er plassert i midten, som gjør at vi kan dele opp etasjene på en god måte. Lokalene er innredet effektivt, slik at leietaker har mulighet til fortetting og rekruttering av flere ansatte, sier daglig leder Anders Poulsson i Base Property.

I tillegg til beliggenhet og utsikt, har Melberg Partners også lagt stor vekt på å komme til et bygg som er miljø- og energivennlig, samt nær kollektivtransport som tog og buss.

– Dette bygget representerer i så måte framtidens arbeidsplasser, noe som ikke minst er viktig med tanke på å rekruttere de beste hodene som søker vekst, sier Firing.