Accenture hadde vært på Fornebu i nesten 20 år da selskapet nylig valgte å følge etter flere andre IT-giganter og bosette seg i Oslo sentrum. Accenture inntok Telenors hovedkontor på Fornebu i 2003 og ti år senere flyttet de videre til IT Fornebu Eiendoms (nå Technopolis) nye Portalbygget på Fornebu.

Noe av det som lå til grunn for flyttingen til Telenors lokaler på Fornebu, var at de fikk et konsept som var tilnærmet skreddersydd deres behov for fleksible og mobile løsninger. Konsulentene så det også som en fordel at de kom nærmere viktige samarbeidspartnere og at området ville bli et tyngdepunkt i norsk teknologiutvikling.

Andre tider

Telenor banet veien med sine løsninger i 2003, og i dag tilbyr nærmest alle gårdeiere liknende fleksibilitet og teknologiske løsninger. Dermed er det andre faktorer som teller mer når bedrifter skal velge lokaler.

Før jul i fjor signerte konsulentselskapet Accenture en leiekontrakt på ca. 5.300 kvadratmeter i Rådhusgata 27. Konsulentselskapet har mange konsulenter som jobber ute hos kundene.

SAMLINGSPUNKT: Adm. direktør Torbjørn Eik-Nes i Accenture ønsker å ha kontoret som et naturlig samlingspunkt for de ansatte.

– Vi har vært strålende fornøyd med å ha vært på Fornebu, vi har jo faktisk vært der i 20 år. Hovedpoenget vårt er at vi skiller oss litt fra andre vanlige selskaper. Vi er et konsulentselskap. Først og fremst skal folka våre sitte ute hos kundene og vi har mange unge ansatte. Vi ønsker å ha kontoret som et naturlig samlingspunkt, men det er ikke naturlig å svinge innom kontoret på Fornebu, sier adm. direktør Torbjørn Eik-Nes i Accenture til NæringsEiendom.

Accenture hadde også undersøkelser blant de ansatte som viste at folk ønsket bedre offentlig kommunikasjon og kaféliv.

– Vi fikk mange signaler fra ansatte om at de ville være nærmere sentrum. Vi har hatt eksempler på at folk ikke har søkt jobb hos oss fordi de føler at kontoret ligger så langt borte. Vi ansetter mange fra universitetene på høsten og siden vi var i en prosess med nye lokaler, var det første spørsmålet flere stilte om vi skulle flytte til sentrum, fortsetter Eik-Nes.

Tiltrekker seg ansatte

Accenture har hatt avdelingen Accenture Song i Lille Grensen. Nå samles alle de ansatte på ett sted fordelt på tre etasjer i Rådhusgata 27.

– Vi vil ha veldig mange møterom, og det blir også en del mindre møterom. Etter pandemien ser vi at folk er vant med å jobbe litt rundt omkring. Det blir ikke faste plasser i de nye lokalene, men generelt har vi delt oss inn i forskjellige avdelinger, så vi forsøker å holde dem i nærheten av hverandre, sier Accenture-sjefen.

Han forteller at Accenture ansetter rundt 200 til 250 nye i året til selskapets virksomheter i Fornebu/Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

– Vi opplever at vi er attraktive som arbeidsgiver og at vi får tiltrukket oss og ansatt sterke kandidater i det antallet som vi ønsker. Vi har hele 46 nasjonaliteter blant våre 1.100 ansatte i Norge. Dette er en blanding av folk som kom hit for å studere eller flyttet hit for en spesifikk stilling. Jeg opplever at Norge tiltrekker seg mye gode talenter, og vi har vært ganske frempå når det gjelder digitalisering. Man anser Norge som et spennende land teknologisk å jobbe i, sier Torbjørn Eik-Nes

Grundig prosess

– Det blir ca. 300 ansatte som blir stasjonære i lokalene og så er det en del av de som jobber ute som kommer innom, sier utleiesjef Vebjørn Bøe Dyrø i gårdeieren Anthon Eiendom til NæringsEiendom.

Han forteller at Accenture flytter inn i de nye lokalene den første september.

– Det har vært en omfattende og grundig prosess. Vi holdt på fra sommeren i fjor til vi signerte i november, sier Bøe Dyrø.

– Hvordan var interessen for lokalene?

– Den var god. Vi hadde faktisk en annen interessent innom før Accenture som også var et IT-selskap. Men de hadde litt for dårlig tid, sier Bøe Dyrø.

Han mener de store IT-selskapene har gått foran når det gjelder etablering i Oslo sentrum. Det begynte med at Microsoft og IBM flyttet til sentrum i 2016/2017.

– Det har kanskje gjort at andre følger etter, sier Bøe Dyrø.

Anthon Eiendom har også fått inn IT-selskapet Kyndryl til lokalene i Øvre Vollsgate 13. Kyndryl er skilt ut fra IBM og er et spesialisert selskap for IT-infrastrukturtjenester. – De flytter inn i løpet av februar. Vi har også landet leieavtale med Cegal-Sysco, som også er et IT-selskap, i samme bygg, sier utleiesjefen i Anthon Eiendom.

Håkon Tandberg i Malling & Co var megler for Anthon Eiendom ved utleie av Rådhusgata 17. Han forteller at det var bedrifter innenfor teknologi, rådgivning og byrå/design som viste interesse for lokalene.

– Vi hadde rundt 15 interessenter, men Accenture fikk tidlig eksklusivitet som utelukket nye interessenter, sier Tanberg.

– Hva er det som trekker leietakerne til sentrum?

– Det å være et attraktivt samlingspunkt og arbeidsplass for arbeidstakere. De ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver og tiltrekke seg nye arbeidstakere. De vil også ha puls og nærhet til liv og røre og knutepunktkommunikasjon, sier Tanberg.