KLP Eiendom (og forløperen Nora Eiendom) har hatt et langvarig leieforhold med OsloMet etter at de inngikk sin første leiekontrakt på Frydenlund i 1993.

Gunnar Gjørtz, administrerende direktør i KLP Eiendom, er meget fornøyd med forlengelsen.

– Vi har gjennom alle år hatt et tett og godt samarbeid. Det er derfor veldig hyggelig at OsloMet ønsker å fortsette det gode samarbeidet i en langsiktig og bærekraftig avtale.

Christen Krogh, rektor ved OsloMet er også glad for at reforhandlingen, som startet allerede i 2021, omsider er trygt i havn.

– KLP er en kompetent og attraktiv utleier, og vi er svært fornøyde med å ha inngått gode, langsiktige kontrakter for de fleste av OsloMets bygg i Pilestredet. Her trives studenter og ansatte godt, og avtalene vil gi universitetet forutsigbarhet og ro til å utføre vårt oppdrag med å gi samfunnet nødvendig kunnskap og kompetanse, sier rektor Christen Krogh.

KLP og OsloMet er begge opptatt av bærekraft og mest mulig gjenbruk av byggematerialer. Den nye leieavtalen har som et utgangspunkt at OsloMet forlenger alle sine leieforhold slik de står. Som et ledd i avtalen stiller KLP midler til disposisjon for gjennomføring av nødvendige endringsarbeider som leietaker ser behov for i fremtiden.

– Med de nye leiekontraktene på Campus Frydenlund snakker vi bærekraft i praksis. Det blir gjenbruk i stor grad, samtidig som OsloMet kan gjennomføre nødvendige byggearbeider inn i leieforholdet, sier Gunnar Gjørtz.

De fremtidige byggearbeider som gjennomføres vil være gjennomtenkte og behovsprøvet slik at vi begrenser unødig avfall av byggematerialer.