Det har aldri manglet på ambisjoner for betonggiganten Norsk Hydro fikk reist som administrasjonsbygg for sine ansatte i 1960. Den monumentale blokken ble tegnet av en av datidens fremste arkitekter, Erling Viksjø (1910–1971), som også sto bak bygg som Høyblokken i Regjeringskvartalet, Y-blokken, Bergen Rådhus, Tromsøbrua og, ikke minst, den flotte og fredede kanalbroen i Tønsberg som fortsatt på daglig basis gaper over mer enn den klarer å svelge.

Legg til en – i dag – verneverdig utsmykning av kunstnerne Jacob Weidemann og Odd Tandberg, der sistnevnte også står bak deler av utsmykningen i Hydroparken fra samme år, og det er klart at BA2 bokstavelig talt var «state of the art» innen kontorbygg på den tiden. Hopper vi frem til i dag, er ikke ambisjonene mindre. Element arkitekter og interiørarkitektene i Krohnark har sammen med gårdeier, Norsk Hydros Pensjonskasse, ikke bare tatt mål av seg til å skape en moderne kontorarena, men også et fremtidsrettet og bærekraftig bygg som skal fremstå attraktivt i leiemarkedet i ytterligere 30 år.

Pulse Communications, som står bak prosjektet BA2 sin grafiske identitet og kommunikasjonsstrategi, skriver … eller snarere konkluderer på sin hjemmeside at de i nært samarbeid med øvrige aktører har sørget for at «byens råeste kontorbygg har fått byens råeste markedskampanje!» Og så er det BDO, da, som ublygt forsyner seg med 10 av byggets 14 etasjer og proklamerer at den øverste av dem ikke bare skal bli en attraktiv møteplass for ansatte og kunder, men også for og næringsliv og samfunn forøvrig.

Gigant på flytteføtter

Den internasjonale revisjons- og rådgivningsgiganten BDO har hatt tilhold i Thon Gruppens Vika Atrium siden åpningen i 1987. Hva førte dem på flyttefot?

– Leieavtalen vår i Vika Atrium nærmer seg slutten, forteller Roger Telle-Hansen, leder for BDO Stor-Oslo og prosjekteier for nytt hovedkontor.

– En stor bedrift som vår, må starte forberedelsene tidlig dersom flytting blir aktuelt. Vi startet allerede i 2020. Da spurte vi oss selv om vi i det hele tatt skulle flytte, hva vi ønsket av vårt fremtidige hovedkontor, og hvordan vi best kunne realisere det. Vi valgte å se på alt med helt åpne øyne, og vurderte både hva vi kunne få til der vi var, og hva vi kunne få til andre steder.

Hva kom dere frem til?

– Med tanke på at vi gjerne går inn i en 10-års leieavtale, måtte vi forsøke å spå hvordan vi tror virksomheten vår ser ut i 2035. Det er krevende. Men vi slo tidlig fast at vi ønsket å gjøre det til noe mer enn bare et flytteprosjekt. Vi ønsket også å bruke prosessen til å øke konkurransekraften og tenke organisasjonsutvikling.

14. ETASJE: Restauranten i 14. etasje får maks utsikt. Ill.: 3D Estate

Ledelsen i BDO innså raskt at det var lurt å støtte seg på eksperter med erfaring fra store flytteprosesser, og kontaktet Eiendomshuset Malling & co. Det viste seg å bli nyttig. Malling ble med på å forme en prosjektadministrasjon bestående av en prosjektledergruppe med nøkkelpersoner, pluss en utvidet prosjektgruppe med ansatte fra de ulike tjenesteområdene. Disse fikk bidra med kunnskap og innspill, samt fungere som testgruppe for ulike idéer og løsninger. I denne perioden brukte BDO mer tid på å diskutere hva de var ute etter, enn å se på konkrete bygg.

– Vi fikk gjort mye kvalitativt arbeid på denne måten, forteller Telle-Hansen.

– I tillegg gjennomførte vi mange undersøkelser, for eksempel om hva fremtidens arbeidstakere søker. Vi stilte spørsmål til våre ansatte både i og utenfor Oslo, om hvilke prioriteringer de ønsket seg og hvilke faktorer ved et hovedkontor som var viktige for dem. Dette ble grunnlaget for et knippe tydelige kriterier. Og så testet vi noen av forslagene underveis på disse. Når vi så kom til den foreløpig siste fasen, var det prosjektledergruppen som gikk inn i konkrete forhandlinger med Norsk Hydros Pensjonskasse.

Nær, åpen og modig

BDO definerte altså tidlig en visjon for prosjektet. Gjennom relokaliseringen skulle de ikke bare øke konkurransekraften, men også forsterke posisjonen og tydeliggjøre verdiene: som er nær, åpen og modig. Disse overordnede målene ble styrende. Sammen med en «skal ha-liste» utarbeidet i samråd med ansatte. Imidlertid førte den nærmest totale mangelen på spåmenn og sjamaner i organisasjonen, til at de ble enige om at den viktigste faktoren i møte med en uviss fremtid, var fleksibilitet.

– De nye lokalene måtte gi rom for fleksible og skalerbare løsninger der vi kan tilpasse oss endringer på en god måte, sier Telle-Hansen. – Og så tror vi sterkt på at et hovedkontor har en avgjørende rolle i det å skape stolthet, trivsel og samhold. Både for eksisterende og fremtidige ansatte. De ansatte må kjenne at de er i et innovativt miljø hvor de hele tiden kan utvikle seg. Det siste på «skal ha-listen» var at lokalene måtte kunne fungere som et samlingspunkt for ansatte, kunder og næringsliv, sier Telle-Hansen.

Du nevnte organisasjonsutvikling?

– Vi er et miljø med mange typer kompetanse, og opptatt av å legge til rette for samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av avdelinger. Bygget i seg selv, og dets muligheter, var viktig i den første fasen, men i realiseringsfasen som vi nå går inn i, blir det enda viktigere. Virksomheten vår kan jo endre seg betydelig både to og tre ganger de neste ti årene, sier Telle-Hansen.

Det har han rett i. En faktor som har endret seg mye gjennom årene, er jo nettopp vårt forhold til jobb og arbeidsplass. Samme året som Norsk Hydro åpnet sitt administrasjonsbygg i Bygdøy Allé 2, kom professor Douglas McGregors bok The Human Side of Enterprise, med fremtidsrettede teorier om et arbeidsliv som beveget seg mer og mer i retning av at arbeidstakere, snarere enn å overvåkes og kontrolleres, skulle involveres og motiveres, og få utvikle seg selv i samsvar med – og til nytte for – bedriftens mål og ambisjoner. Og Douglas var en ganske habil spåmann. Siden 1960 har det skjedd mye, ikke minst i Norge. Noen stikkord: større krav til medbestemmelsesrett, mindre hierarki og mer likeverd, innføring av det aktivitetsbaserte arbeidsliv med økt fokus på samhandling og kommunikasjon, økt individuell tilrettelegging av arbeidsplassen, bedret balanse mellom arbeidsliv og privatliv, og stadig større krav til bærekraftige løsninger. Og; en ellevill teknologiutvikling!

Litt ironisk er det at deler av denne utviklingen både ga oss cellekontoret og det åpne landskapet.

Merkevare

I dag ser mange kontoret som en del av organisasjonens merkevare – at kontoret, på samme måte som en grafisk profil og annen kommunikasjon, formidler organisasjonens identitet og verdier – både eksternt og internt. Så også BDO, som for å få enda litt mer kjøtt på beinet, satte seg godt inn i undersøkelser omkring hva «young professionals» ønsker seg av en arbeidsplass. Så, hvem er disse unge, hva vil de? Stiller de på jobbintervju med en «skal ha-liste» à la Odd Børretzens måker? Slett ikke, skal vi tro Telle-Hansen.

– Det viktigste for dem var ganske enkelt «et godt arbeidsliv med hyggelige kolleger».

Hva? Ikke noe om bærekraft og sykkelrom?

– Joda, det var også fremme. Men det viktigste var et godt arbeidsmiljø. Aftenposten publiserte nylig resultatet av bemanningsbyrået Academic Work sin årlige undersøkelse Young Professional Attraction Index (YPAI 2022). Den viser at unge, norske talenter ikke vil jobbe hvor som helst, men gjerne et sted som representerer innovasjon og jobbtrygghet. Og så vil de, som BDO, gjerne være en del av det grønne skiftet.

GLEDER SEG: Roger Telle Hansen i BDO gleder seg til å innta de nye lokalene.

– Et av hovedmålene våre er jo å legge til rette for en miljøprofil, og for at vi når våre bærekraftmål, sier Telle-Hansen. – Vi laget en grundig kravspesifikasjon som ble sendt til alle vi fikk et tilbud fra. Der måtte de svare på hvordan de skulle hjelpe oss med å nå våre mål. Et av våre viktigste kriterier var at bygget måtte ha en klar miljøprofil. Det måtte iallfall være sertifisert innen Breeam til minst «Very good». Men det er selvsagt mer enn bare den sertifiseringen som betyr noe. Vi så f.eks. også på dette med god helse. Det handler om at det er lagt til rette for å sykle til jobben, at de ansatte har et treningsrom tilgjengelig osv. Og så er det dette som handler om det sosiale, om BA2 som en samlingsplass, sier Telle-Hansen.

Lesere med interesse for årstall, kronologi, den nære historien og globale katastrofer, vil ha merket seg at BDOs flytteprosess startet opp like i forkant av Covid-pandemien. Endret den på noen forutsetninger?

– Vi applauderer fleksibiliteten mange ønsker seg nå etter pandemien, og har lagt til rette for det. Men vi tror fortsatt på det fysiske kontoret som viktig for å bygge en samlende kultur. Dermed må vi faktisk investere enda mer i BA2 for å gjøre det til en attraktiv arbeids- og samlingsplass, enn det vi så for oss til å begynne med. Vi har satt av egne plasser til ansatte fra andre deler av landet, og til kontaktpersoner fra andre deler av næringslivet. Når vi kommer til de ulike romprogrammene, og hvordan vi i BDO skal jobbe sammen, har det endret seg en del. Nå er det i mye større grad hybride møter, med Teams, og det blir selvsagt viktig å se hvordan vi får til en fin flyt i disse. Vi ser nå ekstra nøye på hvordan vi bruker de digitale løsningene, hva vi skal investere i av teknisk utstyr, og hvordan dette kan løses best mulig for fremtiden.

Hva er det viktigste dere har lært, så langt?

– Hovedmålet fra 2020, om fleksibilitet, står fortsatt som den kanskje viktigste enkeltfaktoren. Bedrifter av vår størrelse trenger denne type fleksibilitet. Vi ser også hvor nyttig det var å tidlig utarbeide mål og guidelines. Det har lettet manøvreringen underveis. Og selvsagt det å involvere organisasjonen. Det er ekstremt viktig. Både for å få et bedre resultat og for å forankre prosessen. Kombinasjonen av involverte ansatte, en engasjert prosjektgruppe, eksterne eksperter og en seriøs og imøtekommende gårdeier, har vært nøkkelen.

IKONISK: Det ikoniske bygget i Bygdøy Allé ble tegnet av Erling Viksjø. Foto: Lars Mahlum, Lisens CC-BY.

Samarbeidet med Malling og gårdeier har fungert bra?

– Absolutt. Vi har vært veldig fornøyd med den rollen Malling har hatt. De har vært viktig for oss gjennom hele prosessen. Vi var også opptatt av å finne en gårdeier som vi kunne samarbeide med, i et slags partnerskap, fordi litt av realiseringen blir jo en slags co-creation. Der har Norsk Hydros Pensjonskasse ved daglig leder Ole Petter Gjerde kommet oss i møte på de behovene vi har, og vært veldig åpen for hvordan vi kan utvikle konseptet videre. Vi er enige om at samarbeidet videre skal ha form av et partnerskap og ikke bare et kunde/leverandørforhold. Det er jo noen deler av lokalet vi ikke leier fra høsten 2024, så vi har vært opptatt av at også disse skal ha den kvaliteten vi ønsker. Vi har fått inn mye fleksibilitet i avtalen, og jeg tror også sånn generelt at vi har et så godt samarbeid med gårdeier at ting vil løse seg på en god måte fremover.

Dagens gårdeiere strekker seg iallfall langt for å tekkes gode leietakere og skape langvarige leieforhold. Og BA2 er ikke noe unntak. Her blir det betjent resepsjon, et stort møte- og allrom, sykkelrom for 220 sykler med muligheter for vask og enkelt vedlikehold, bedriftsrestaurant, kaffe- og vinbar inkludert tilbud om bakervarer, smoothie og «grabs», et treningssenter med garderober og dusj og, ikke så selvsagt i disse dager og så sentralt: kjellerparkering med lademuligheter.

Dermed er det ikke noe å si på at organisasjonen i BDO har respondert ekstremt bra på nyheten om et nytt hovedbygg, og at ledelsen ser på sine nye lokaler som en viktig gulrot, både mot eksisterende og nye ansatte. Så vil tiden vise om de etter hvert dukker opp helt i toppen på listen over de unges foretrukne arbeidsplasser.