– Toothfairy Farm skal bidra til å skape et levende og pulserende liv i denne delen av Sandvika. Vi har satt oss mål om å skape et kreativt senter på Løkketangen, og på den måten bidra til å trekke yngre mennesker tilbake til Sandvika sentrum, sier Martin Schilde gründer av Toothfairy Farm.

Løkketangen senter ble etablert i 1979 med fem separate bygg, og hadde i sin tid et tyvetalls forretninger. De fem byggene ble bygd sammen av glassoverbygde gater, og fremstår i dag som et bygg. I 2008 ble eiendommen gjort om til et kontorbygg.

– Med satsningen vår ønsker vi også å skape en arena som gjør at vi fanger opp de unge. Skolene i Bærum gjør en kjempejobb når det gjelder å dyrke frem kreative og dyktige ungdommer, men frem til nå har vi ikke klart å tilby de unge arenaer for videre satsning. Dermed ender det med at de gjør greiene sine andre steder. Vi skal legge til rette og ungdommen skal skape innholdet, og få utløp for sin kreativitet i Sandvika. Vi skal sette Sandvika på kartet og foredle kreativiteten til noe mer, sier Schilde.

Løkkentangen senter ligger sentralt til like ved Sandvikselva, med nærhet til historiske Løkke gård og kort vei til Tanken hvor Toothfairy har etablert en rekke nye musikkstudioer. Fra Løkketangen er det i underkant av 100 meter til bussterminalen med alt av buss- og togtilbud.

– Det er med glede vi nå har ønsket Martin Schilde og resten av gjengen i Toothfairy Farm velkommen til Løkketangen. På mange måter er det Løkketangen Senter det bygget som binder sammen byen rent geografisk. Nå skal vi sammen med Toothfairy og andre gode krefter i Bærum kommune, bidra til at bygget også binder alle gode krefter sammen mot et felles mål om å skape et mer levende og pulserende Sandvika. Vi skal trekke de unge inn til sentrum, sier Henning Berger-Nortvedt i som er Entras leder i Sandvika.